Đăng ký nhãn hiệu ngành vận tải

Bài viết này dangkysangche.com sẽ hướng dẫn người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngành vận tải. Bài viết sẽ giúp cho các cá nhân/ tổ chức đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải có được cái nhìn tổng quan về việc đăng ký nhãn hiệu cho ngành vận tải.

Có thể bạn quan tâm

Trước hết, để đăng ký nhãn hiệu ngành vận tải thì người nộp đơn cần phải liệt kê được các vấn đề cơ bản sau. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được đầy đủ quyền lợi của người nộp đơn cũng như giúp cho việc bảo hộ thương hiệu được chặt chẽ và tốt nhất.

+ Xác định nhãn hiệu, thương hiệu, logo…cần bảo hộ. Tập trung vào các yếu tố mang tính “tự thân” tức là các yếu tố khác biệt, yếu tố giúp tạo nên hình bóng của người nộp đơn trong lòng người sử dụng dịch vụ

+ Xác định nhóm sản phẩm/ dịch vụ cần bảo hộ. Thông thường các doanh nghiệp vận tải không chỉ bảo hộ độc quyền cho dịch vụ vận tải mà còn phải cân nhắc việc bảo hộ cho các nhóm ngành khác như du lịch, vận chuyển hành khách….

Đăng ký nhãn hiệu ngành vận tải như thế nào?

Để đăng ký nhãn hiệu ngành vận tải thì người nộp đơn phải tiến hành soạn thảo và nộp bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Hồ sơ đăng ký bao gồm những tài liệu nào

+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

+ Danh mục phân nhóm sản phẩm/ hàng hóa dịch vụ cần đăng ký

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (xem hướng dẫn tại đây)

+ Bản sao đăng ký kinh doanh của người nộp đơn

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thì sao?

Việc nộp đơn thông qua các dịch vụ đăng ký nhãn hiệu là không bắt buộc. Người nộp đơn hoàn toàn có thể tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ của các Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp được ưu tiên và khuyến khích, thông thường việc theo đuổi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ kéo dài từ 10-12 tháng nên chắc chắn sẽ không ít khó khăn và trợ ngại đối với các cá nhân/ tổ chức tự nộp đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *