Đăng ký nhãn hiệu cho trung tâm ngoại ngữ

Đăng ký nhãn hiệu cho trung tâm ngoại ngữ, là một việc làm cần thiết để bảo vệ thương hiệu của bạn. A&S Law sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Có thể bạn quan tâm

 Hiện nay, việc học ngoại ngữ là rất cần thiết cho mỗi chúng ta, vì vậy khi nhu cầu tăng thì nguồn cung cũng sẽ tăng theo. Trung tâm ngoại ngữ của bạn có chất lượng dịch vụ tốt, tuy nhiên lai bị nhiều trung tâm khác sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, logo giống hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn nhằm đánh lừa những người đang có nhu cầu học ngoại ngữ tại trung tâm của ban. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng tới những người đang có nhu cầu đi học ngoại ngữ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của bạn. Nếu bạn đã đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu họ chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu, có quyền sử dụng vi phạm…

Để có thể bảo hộ thương hiệu của bạn, hay tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cơ bản gồm có:

– Tờ khai theo mẫu;

– Mẫu nhãn hiệu được trình bày theo yêu cầu;

– Danh mục sản phẩm/dịch vụ;

– Phí, lệ phí.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu từ 14 đến 16 tháng.

A&S Law là Đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ sãn sàng cung cấp cho quý khách dịch vụ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Tư vấn và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

– Tra cứu sơ bộ và tư vấn về khả năng đăng ký của nhãn hiệu;

– Tư vấn lựa chọn nhóm ngành đăng ký;

– Tiến hành tra cứu chính thức nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ;

– Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu;

– Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ;

– Thay mặt quý công ty tiến hành mọi thủ tục cần thiết cho đến khi nhận được Giấy chứng  nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *