Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ bao gồm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp…qua đó giúp cho chủ sở hữu chống lại được hành vi sao chép hay giả mạo các đối tượng này

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, logo, slogan, tên gọi…được gọi là đăng ký nhãn hiệu

  1. Quy trình đăng ký nhãn hiệu

1.1 Tra cứu nhãn hiệu

Từ 03-05 ngày làm việc (liên hệ 0972817669 để được trợ giúp)

1.2 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận

– Nộp đơn

– Thẩm định hình thức đơn

– Thẩm định nội dung đơn

– Cấp văn bằng bảo hộ

Đăng ký bảo hộ hình dáng bên ngoài, bao bì sản phẩm được gọi là Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quy trình: tương tự như đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ cho phương pháp, cách thức, quy trình vận hành, công dụng sản phẩm, tính năng mới….được gọi là đăng ký sáng chế

Quy trình đăng ký sáng chế

– Viết bản mô tả sáng chế (Liên hệ 0972817669 để được hướng dẫn)

– Nộp đơn và thẩm định đơn

– Cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế

Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế kéo dài từ 28-36 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *