Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi

Doanh nghiệp của bạn ở Nguyễn Trãi – Bạn cần tìm hiểu thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi. Một người để được công nhận đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu thì yêu cầu người đó phải tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Có thể bạn quan tâm

Một điều thuận lợi cho người nộp đơn tại Nguyễn Trãi đó chính là trụ sở chính của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (Cơ quan duy nhất được phép nhận đơn và xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu trên toàn quốc) cũng nằm trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký
  • Bản mô tả nhãn hiệu đăng ký (về màu sắc, đường nét, các yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu)
  • Thông tin người nộp đơn
  • Danh mục sản phẩm/ dịch vụ xin bảo hộ

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Giai đoạn thẩm định hình thức đơn: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong giai đoạn này Cục sở hữu trí tuệ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội tiến hành xem xét về hình thức đơn, số lượng và sự hợp pháp của các tài liệu

Giai đoạn công bố đơn: thời gian 03 tháng kể từ ngày chấp nhận hợp lệ hình thức.

Giai đoạn thẩm định nội dung và Cấp bằng:08-09 tháng kể từ ngày chấm dứt công bố đơn. Trong giai đoạn này Cục sở hữu  Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội xem xét khả năng phân biệt của nhãn hiệu, Xem xét các ý kiến phản đối đơn, Xem xét đối tượng nêu trong đơn. Đưa ra kết luận cuối cùng về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tư vấn giải đáp thắc mắc trước khi đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tư vấn lựa chọn nhóm ngành sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký

Tư vấn thiết kế mẫu nhãn hiệu

Soạn thảo hồ sơ tài liệu phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ Quan sở hữu trí tuệ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Theo dõi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Phối hợp xử lý vi phạm nhãn hiệu độc quyền tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *