Đăng ký bản quyền logo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký bản quyền logo tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Bài viết này sẽ làm sáng tỏ câu hỏi đó, hãy cùng chúng tôi bảo hộ cho logo công ty của bạn

Có thể bạn quan tâm

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, để đăng ký bản quyền tác giả cho logo công ty thì chủ sở hữu cần tiến hành soạn thảo và nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam:

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo tại Tp HCM

  • Thông tin của chủ sở hữu logo,
  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu (Xem video hướng dẫn);
  • Danh mục sản phẩm dịch vụ theo bản phân loại nixo (tham khảo tại đây);
  • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *