Đăng ký bản quyền logo doanh nghiệp

Đăng ký bản quyền logo doanh nghiệp, logo công ty…chính là cách gọi khác của đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký thương hiệu. Việc xác lập quyền với logo công ty, doanh nghiệp hoàn toàn dựa trên cơ sở đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

1. Thời gian đăng ký bản quyền logo công ty

Thông thường việc đăng ký và thẩm định đơn đăng ký kéo dài từ 10-12 tháng kể từ ngày Cục Sở Hữu Trí Tuệ đóng dấu xác nhận đã nộp đơn.

 2. Hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty

 • Mẫu logo của công ty, doanh nghiệp
 •  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ đi kèm với logo
 • Bản sao đăng ký kinh doanh (Nếu tự nộp đơn hoặc nộp theo ủy quyền mà bên được ủy quyền không phải đại diện SHCN) 
 • Giấy ủy quyền (Nếu nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có)
 • Tuyên bố của tác giả (Nếu logo được sáng tạo trên cơ sở công ty, doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho cá nhân sáng tạo)

3. Phí đăng ký logo độc quyền

Chi phí đăng ký phụ thuộc vào số lượng sản phẩm/ dịch vụ đăng ký kèm với logo

4. Dịch vụ đăng ký logo độc quyền

 •   Tư vấn sơ bộ, giải đáp thắc mắc
 •  Tiến hành phân nhóm và định hình các sản phẩm/ dịch vụ có thể phát sinh trong tương lai 
 •  Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu
 • Soạn thảo, nộp và theo dõi hồ sơ tới khi có kết quả

      * Hồ sơ chỉ cần mẫu nhãn, tên sản phẩm, giấy ủy quyền (theo mẫu)

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *