Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là Li Xăng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu (bên chuyển giao quyền) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận chuyển giao) sử dụng nhãn hiệu trên một vùng lãnh thổ nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định

Có thể bạn quan tâm

Pháp luật cũng quy định thêm. Hợp đồng li xăng phải được lập thành văn bản và được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Lưu ý: Hợp đồng Li xăng mất hiệu lực hay hợp đồng li xăng sẽ không có giá trị khi quyền sở hữu nhãn hiệu của bên chuyển giao chấm dứt

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Thủ tục ghi nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được tiến hành trong thời gian từ 03-04 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

– Hợp đồng chuyển quyền sử dụng

– Giấy ủy quyền

-Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Liên hệ đăng ký hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *