Tôi cần đăng ký nhãn hiệu

Bạn nên xem xét việc tạo một nhãn hiệu đặc biệt nếu bạn muốn xây dựng thương hiệu cho chính sản phẩm và dịch vụ của mình. Nhãn hiệu của bạn nên khác biệt để khách hàng có thể biết được rằng những sản phẩm và dịch họ mua đến từ bạn.

Có thể bạn quan tâm

Một nhãn hiệu sẽ đảm bảo sự phân biệt hàng hóa và dịch vụ của bạn với các đối thủ cạnh tranh. Một khi bạn đã đăng ký nhãn hiệu, bạn sẽ có quyền hợp pháp để sử dụng nó, cấp phép hoặc bán nó trong phạm vi lãnh thổ bạn đã nộp đơn bảo hộ đối với những mặt hàng và dịch vụ bạn đăng ký. Bạn cũng có quyền ngăn cấm bất cứ ai sử dụng nhãn hiệu đó.

Nếu bạn không đăng ký nhãn hiệu, một thương nhân khác có thể đăng ký nhãn hiệu của bạn. Như vậỵ bạn có thể bị buộc phải thay đổi nhãn hiệu.

Bạn có đủ tư cách?

Các đối tượng sau có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Cá nhân: Đó có thể là một hay nhiều cá nhân;

Công ty;

Hiệp hội.

Người nộp đơn là công ty

Nên để tên của công ty làm chủ sở hữu (nếu nhãn hiệu sẽ do công ty sử dụng) và không nên để là tên của giám đốc hoặc cổ đông hoặc thành viên, tránh sự tranh chấp sau này.

Bạn phải sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ bao gồm trong đơn nộp để tránh việc bị hủy văn bằng bảo hộ do bạn không sử dụng quá 5 năm.

Cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nào mà bạn mong muốn?

Có 2 cách để nộp đơn đăng kí nhãn hiệu. Bạn có thể nộp đơn online cho đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (dịch vụ đăng ký nhãn hiệu) hoặc nộp đơn trực tiếp tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Bạn nên lựa chọn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu vì lệ phí sẽ không được hoàn trả lại nếu nhãn hiệu của bạn không thể đăng ký được, vì vậy tốt hơn là bạn nên tự cân nhắc những vấn đề sau:

Nhãn hiệu của bạn có khả năng trùng với nhãn hiệu khác hay không?

Bạn có thể gửi yêu cầu đến Công ty A&S () để có bước tra cứu nhằm xác định khả năng thành công của việc đăng ký. Đây là điều bạn không thể thực hiện hoặc thực hiện không tốt khi tự thực hiện đăng ký nhãn hiệu.

Liệu nhãn hiệu của bạn sẽ được chấp nhận đơn đăng ký?

Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đăng khí nhãn hiệu vì:

+ Sai sót trong việc soạn đơn bao gồm mẫu nhãn hiệu sai về kích thước và số lượng, mô tả nhãn hiệu chưa đúng, phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ không đúng hoặc chưa đủ để bảo hộ đầy đủ nhất những lĩnh vực bạn đang kinh doanh.

+ Trùng với nhãn hiệu có trước đó

+ Gây ra sự nhầm lẫn về bản chất của hàng hóa hay dịch vụ.

Bạn có đủ thời gian để theo dõi đơn?

Đăng ký nhãn hiệu sẽ mất từ 14 đến 16 tháng, đây là khoảng thời gian dài, bạn khó có thể theo dõi đơn đăng ký, khi thông qua đại diện sở hữu công nghiệp bạn sẽ không phải theo dõi đơn, đơn vị đại diện sẽ thay bạn theo dõi.

Nhãn hiệu của bạn có đủ khác so với các nhãn hiệu đã được đăng ký hay không?

Nhãn hiệu của bạn sẽ rất khó đăng ký nếu nó tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký bao gồm các hàng hóa và dịch vụ tương tự với của bạn.

Những lý do trên là những lý do phổ biến nhất về việc nhãn hiệu có thể gặp khó khăn trong việc đăng ký.

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *