Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

So sánh bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đều là hai hình thức bảo hộ sáng chế , vậy chúng khác nhau như thế nào? Giống nhau:
  • Đều là hình thức bảo hộ sáng chế
  • Để được bảo hộ phải đóng phí duy trì hiệu lực hằng năm
Khác nhau :
Tiêu chí Bằng độc quyền sáng chế Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
Căn cứ pháp lý Khoản 1 điều 58 luật Sở hữu trí tuệ Khoản 2 điều 58 luật Sở hữu trí tuệ
Điều kiện bảo hộ   Đáp ứng 3 tiêu chí:

-Có tính mới;

Có tính sáng tạo;

Có khả năng áp dụng công nghiệp

 Đáp ứng 2 tiêu chí:

Có tính mới

-Có khả năng áp dụng công nghiệp

Thời hạn bảo hộ 20 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ 10 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ
 

Về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp được quy định cụ thể tại điều 60, 61, 62 Luật sở hữu trí tuệ .

Với các quy định của pháp luật như trên, bằng độc quyền sáng chế phải đáp ứng điều kiện nghiêm ngặt hơn so với bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Chính vì thế, nên đơn đăng ký giải pháp hữu ích thường có khả năng cấp văn bằng bảo hộ cao hơn so với đơn đăng ký sáng chế.

Tuy nhiên, việc lựa chọn đăng ký một giải pháp kỹ thuật là sáng chế hay giải pháp hữu ích tùy thuộc phần lớn vào trình độ sáng tạo cũng như số lượng các giải pháp kỹ thuật có được trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

  • Một đặc quyền dành cho chủ đơn là trường hợp đơn đăng ký sáng chế không đáp ứng tính sáng tạo thì chủ đơn có thể chủ động chuyển thành đơn đăng ký giải pháp hữu ích để được cấp văn bằng bảo hộ

5/5 - (1 vote)

Có thể bạn quan tâm

5/5 - (1 vote)

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *