Dấu hiệu ba chiều làm nhãn hiệu

Dấu hiệu ba chiều là loại dấu hiệu hình khối có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa. Dạng điển hình nhất của dấu hiệu ba chiều là hình dáng hàng hóa hoặc bao bì.

Có thể bạn quan tâm

Ngoài ra có thể kể đến một số nhãn hiệu hàng hóa ba chiều tiêu biểu như ngôi sao ba cánh nổi nằm trong vòng tròn của xe Mercedes, con sư tử đứng hai chân nổi của xe Peugeot, hình con ngựa bay đúc nguyên khối của xe Rolls-Royce. Nhãn hiệu hàng hóa ba chiều là loại nhãn hiệu phức tạp vì khi thể hiện trên bản vẽ người ta chỉ mô tả được nó chứ đó không phải là bản thân NH. Do vậy, pháp luật các nước khi đã thừa nhận loại dấu hiệu này thường yêu cầu thêm điều kiện dấu hiệu ba chiều đó phải có khả năng mô tả được theo hình hoạ hai chiều. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 1995 và các văn bản hướng dẫn về NH hàng hóa trước đây cũng như Luật SHTT năm 2005 đều không quy định rõ về điều kiện để một dấu hiệu ba chiều có thể được đăng ký làm nhãn hiệu hàng hóa. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, các hình và hình học đơn giản thì không có khả năng phân biệt. Từ đó có thể suy luận rằng các hình học đơn giản trong không gian ba chiều như hình lập phương, hình cầu, hình trụ, hình chóp… không được pháp luật Việt Nam thừa nhận là nhãn hiệu hàng hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *