Hồ sơ đăng ký tên miền tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký tên miền bao gồm những tài liệu gì? Để đăng ký tên miền cần cung cấp những thông tin gì?

Có thể bạn quan tâm

1) Đối với tổ chức:

Thông tin của chủ thể: Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email.

Thông tin người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền (nếu có)

Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

2) Đối với cá nhân:

Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *