Đăng ký văn phòng đại diện của Doanh nghiệp

Văn phòng của doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với việc hỗ trợ công ty mẹ thực hiện các chức năng và nhiệm vụ. Vậy văn phòng đại diện là gì? hồ sơ đăng kí cần có những loại tài liệu như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

1. Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, công ty mẹ có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện được quy định trong pháp luật

Ta thấy rằng:

+ Không trực tiếp kinh doanh hay tiến hành hoạt động sinh lời nào khác;

+ Không tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.

Doanh nghiệp chịu các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng mình.

2. Hồ sơ đăng ký trong nước

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những loại hồ sơ sau đây:

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

– Quyết định và bản sao biên bản họp (hợp lệ);

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3. Cách thức nộp hồ sơ như thế nào?

Doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện đến phòng đăng kí kinh doanh nơi đặt văn phòng và kèm thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.

Trường hợp thành lập văn phòng ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở văn phòng đại diện ở nước ngoài:

+ Doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

+ Kèm Thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin

Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình ở Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *