Thủ tục đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh là việc chủ sở hữu tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của sáng chế tại địa phương, thông qua việc tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

Sáng chế tại Quảng Ninh được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Có tính mới;
 2. Có trình độ sáng tạo;
 3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế đăng ký bảo hộ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đó không phải là hiểu biết bình thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Có tính mới;
 2. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Những đối tượng nào không được bảo hộ dưới dạng sáng chế tại Quảng Ninh?

 1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
 2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.
 3. Cách thức thể hiện thông tin.
 4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
 5. Giống thực vật, giống động vật.
 6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
 7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

 1. Tờ khai đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh (02 bản);
 2. Bản mô tả sáng chế  (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 3.  Yêu cầu bảo hộ sáng chế (02 bản);
 4. Các tài liệu có liên quan (nếu có);
 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Trình tự thực hiện đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

 1. Tìm một dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý

Đây là bước không bắt buộc, mỗi chủ thể đều có thể tự mình tiến hành mọi thủ tục. Tuy nhiên, những vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký sáng chế nói riêng đặc biệt phức tạp, hơn nữa thời gian lại kéo dài.

Nếu không có sự tư vấn và hỗ trợ từ phía các chuyên viên pháp lý, những chuyên gia về sở hữu trí tuệ việc đăng ký sáng chế sẽ trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Quá trình đăng ký có thể được thực hiện đơn giản hơn nhiều với sự hỗ trợ của luật sư có kinh nghiệm giúp bạn tránh những sai lầm có thể gây tốn kém về sau.

 • Chuẩn bị tài liệu hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

Mỗi chủ thể có thể chủ động cho việc chuẩn bị mọi loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký sáng chế sau khi có sự tư vấn.

 • Tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế tại Quảng Ninh

Việc tra cứu khả năng đăng ký sáng chế rất quan trọng nhưng không phải là thủ tục bắt buộc, bạn có thể cân nhắc việc tra cứu. Tuy nhiên, bạn nên tiến hành thủ tục tra cứu sáng chế trước khi chính thức nộp đơn đăng ký

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để sáng chế có đủ điều kiện bảo hộ là tính mới (sáng chế phải khác biệt với những cái đã có trước đó và chưa được bộc lộ dưới bất kỳ hình thức nào trước thời điểm nộp đơn). Do đó, chỉ sau khi đã nộp đơn đăng ký sáng chế bạn mới nên tiến hành công bố sáng chế ra ngoài thị trường

 • Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh và theo dõi đơn đăng ký sáng chế cho đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký sáng chế
Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.