Đăng ký sáng chế tại Indonesia

Đăng ký sáng chế tại Indonesia là một bước quan trọng giúp bảo vệ sáng chế của cá nhân, doanh nghiệp. Bằng sáng chế ở Indonesia được quy định theo Luật số 13 năm 2016 (Luật Bằng sáng chế mới) thay thế Luật Bằng sáng chế trước đó (Luật số 14 năm 2001). 

Có thể bạn quan tâm

Theo định nghĩa trong Luật Sáng chế Mới, “bằng sáng chế là quyền độc quyền do nhà nước cấp cho nhà sáng chế đối với một sáng chế mới và có thể được áp dụng trong công nghiệp”. Bằng độc quyền sáng chế được cấp trong thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn trong khi bằng độc quyền sáng chế đơn giản được cấp trong thời hạn 10 năm. Các chủ sở hữu bằng sáng chế được yêu cầu để sản xuất các sản phẩm của họ ở Indonesia; điều này nhằm mang lại cơ hội việc làm hoặc chuyển giao công nghệ.

Luật Sáng chế Mới cung cấp các lĩnh vực sửa đổi và bổ sung mới về bằng sáng chế, chẳng hạn như:

 • Chương trình máy tính; các chương trình máy tính có hướng dẫn, tính năng giải quyết vấn đề và hiệu ứng kỹ thuật được coi là phát minh và do đó có thể được cấp bằng sáng chế.
 • Khám phá các ứng dụng khác của Bằng sáng chế; Bằng sáng chế sẽ không được cấp cho phát minh (khám phá) cách sử dụng mới cho các sản phẩm hiện có đã biết hoặc dạng mới của hợp chất hiện có mà không làm tăng hiệu quả hoặc thay đổi cấu trúc hóa học của hợp chất hiện tại.
Dang Ky Sang Che Tai Indonesia
Đăng ký sáng chế tại Indonesia

Đơn đăng ký sáng chế tại Indonesia

Đơn đăng ký sáng chế tại Indonesia phải được nộp cho Tổng cục Sở hữu trí tuệ và chỉ được nộp cho một sáng chế hoặc một số sáng kiến góp phần tạo nên sự thống nhất của sáng chế. Sáng chế được coi là mới nếu đơn đăng ký không giống với bất kỳ công bố nào trước đó.

Đơn xin cấp bằng sáng chế phải bao gồm:

 • Đơn xin cấp bằng tiếng Indonesia;
 • Tên sáng chế;
 • Tuyên bố có trong sáng chế;
 • Bản mô tả và giải thích sáng chế;
 • Bản vẽ và thiết kế của sáng chế;
 • Ngày, tháng, năm nộp đơn;
 • Tên đầy đủ và quốc tịch của tác giả sáng chế;
 • Địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn và;
 • Nộp phí duy trì cho Tổng cục Sở hữu trí tuệ (đây là phí hàng năm);
 • Tên đầy đủ và địa chỉ của luật sư nếu đơn được nộp thông qua luật sư.

Công bố và kiểm tra nội dung

Nếu các yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế tại Indonesia được đáp ứng, Tổng cục sẽ đăng đơn trên Công báo sáng chế chính thức hoặc trên bảng công bố được cung cấp riêng cho mục đích đó.

Tổng cục có thể yêu cầu sự hỗ trợ của chuyên gia hoặc cơ sở vật chất từ ​​các cơ quan chính phủ khác để tiến hành thẩm định nội dung. Việc thẩm định nội dung được tiến hành bởi những người thẩm định bằng sáng chế có năng lực – người được Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Nhân quyền trao cấp bậc và phụ cấp phù hợp với các quy định hiện hành. Nếu giám định viên báo cáo những thiếu sót của hồ sơ, Tổng cục trưởng sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ phản đối.

Ấn phẩm sẽ được công khai và bất kỳ người nào cũng có thể gửi văn bản phản đối bằng sáng chế liên quan. Sau đó, Tổng cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn độc quyền sáng chế được quyền giải trình về ý kiến ​​phản đối lên Tổng cục. Nếu người nộp đơn không làm rõ hoặc cải tiến hồ sơ thì Tổng cục sẽ rút hồ sơ.

Thời gian thẩm định

Tổng cục trưởng có nghĩa vụ phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký sáng chế tại Indonesia chậm nhất là 30 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. Bằng sáng chế đơn giản được phê duyệt không quá 10 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu kết quả thẩm định nội dung kết luận đơn phù hợp với Luật Sáng chế mới thì Tổng cục sẽ cấp Bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn.

Từ chối đơn đăng ký sáng chế tại Indonesia

Nếu đơn đăng ký sáng chế không trùng với những gì được quy định trong Luật Sáng chế mới, Tổng cục trưởng sẽ từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *