Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký bản quyền sáng chế

Đăng ký bản quyền sáng chế (hay đăng ký độc quyền sáng chế – đăng ký sáng chế) không giống như việc đăng ký bản quyền logo hay đăng ký bản quyền tác giả. Đối tượng đăng ký bản quyền sáng chế phải là một giải pháp kỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng đăng ký bản quyền sáng chế phải là một giải pháp kỹ thuật. Theo đó chỉ có các giải pháp kỹ thuật mới có thể trở thành đối tượng đăng ký độc quyền sáng chế. Các đối tượng không phải là các giải pháp kỹ thuật thì không thể bảo hộ sáng chế.

Ví dụ: Phần mềm, Chương trình máy tính, Phương pháp toán học….

Hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế

+ Bản mô tả sáng chế

  – Bản mô tả sáng chế được viết theo đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Theo đó bản mô tả sáng chế phải đáp ứng sao cho một người có kiến thức trung bình trong cùng lĩnh vực cũng có thể tạo ra một sản phẩm/ đối tượng giống như sáng chế đề cập tới

– Bản mô tả sáng chế phải bao gồm các mục tối thiệu: Tên sáng chế, Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, Tình trạng kỹ thuật của sáng chế, Bản chất kỹ thuật của sáng chế, Mô tả vắn tắt hình vẽ, Mô tả chi tiết phương án theo sáng chế, Tóm tắt sáng chế

+ Thông tin tác giả

 – Tên họ đầy đủ

 – Địa chỉ người nộp đơn

+ Thông tin chủ sở hữu

– Tên và địa chỉ của chủ sở hữu

– Giấy chứng nhận hoạt động (đối với trường hợp người sở hữu là tập thể)

+ Giấy ủy quyền

– Theo mẫu

Dịch vụ đăng ký bản quyền sáng chế tại Việt Nam

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

– Tra cứu khả năng đăng ký sáng chế

– Soạn thảo tờ khai, giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế

– Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế

– Nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký sáng chế cho tới khi có kết quả cuối cùng

– Nhận và bàn giao Bằng độc quyền sáng chế

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *