Những lưu ý về đăng ký sáng chế ở Tunisia theo quy định 2021

Đăng ký sáng chế ở Tunisia bao gồm những thủ tục gì? Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Tunisia cần đảm bảo đầy đủ những tài liệu nào? Những lưu ý khi làm thủ tục đăng ký sáng chế ở Tunisia? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Tunisia giúp phần nào giải đáp các thắc mắc mà người nộp đơn thường gặp phải khi chuẩn bị đăng ký sáng chế ở Tunisia .

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Sang Che O Tunisia
Đăng ký sáng chế ở Tunisia

Thông tin chung về đăng ký sáng chế ở Tunisia

Loại bằng sáng chế: Bằng sáng chế.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Tunisia: Công ty hoặc Cá nhân.

Hiệu lực: 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế.

Niên kim:Thanh toán hàng năm vào ngày kỷ niệm ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Tunisia với thời gian gia hạn phụ phí 6 tháng.

Nộp hồ sơ dựa trên PCT: Áp dụng trong vòng 30 tháng kể từ ngày nộp đơn Quốc tế.

Gia hạn: Áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày đáo hạn.

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký sáng chế ở Tunisia

Khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế ở Tunisia, người nộp đơn cần đảm bảo các giấy tờ sau đây:

  • Giấy ủy quyền được ký.
  • Bản sao công chứng của giấy tờ ưu tiên, nếu quyền ưu tiên được yêu cầu. 

(Tất cả những giấy tờ trên có thể được nộp trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Tunisia)

Điều kiện chuyển nhượng:

  • Giấy ủy quyền có chữ ký đơn giản của người được chuyển nhượng.
  • Chứng thư chuyển nhượng có chữ ký của hai bên được công chứng hợp lệ.

Điều kiện Giấy phép:

  • Giấy ủy quyền do Bên được cấp phép ký.
  • Hợp đồng li-xăng được hai bên ký công chứng hợp lệ.

Một số lưu ý về đăng ký sáng chế ở Tunisia

Một khi đơn đăng ký bằng sáng chế ở Tunisia được nộp, nó chỉ được coi là hình thức. Văn phòng Sáng chế Tunisia không thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra nào về tính mới hoặc giá trị của sáng chế.

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Tunisia được đăng trên công báo hàng quý Al-Muwassafat do Institut National de la Normalization et de la Propriete Industrielle (INNORPI) xuất bản, cùng với bản tóm tắt nội dung của nó. Việc cấp bằng sáng chế cũng được công bố. Phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế có thể được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế ở Tunisia. Không có quy định nào trong luật về việc kháng cáo các quyết định của Cơ quan đăng ký.

Các quy định của Luật Sáng chế ở Tunisia quy định rằng đơn xin cấp bằng sáng chế phải được nộp trước khi sáng chế được công bố, hoặc được sử dụng, hoặc đã nhận được sự công khai đầy đủ để cho phép nó được đưa vào thực hiện ở Tunisia hoặc ở nước ngoài.

Bằng độc quyền sáng chế có giá trị trong vòng hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Hàng năm phải trả kể từ ngày nộp đơn, trước hoặc sau khi cấp bằng sáng chế. Tất cả các niên kim chưa thanh toán sẽ được thu lại với hiệu lực hồi tố sau khi cấp bằng sáng chế, nếu chúng không được thanh toán trước đó. Tiền phạt trả chậm, có thể được tính theo tỷ lệ 8% của niên kim đến hạn, phải trả khi niên kim đó được thanh toán trong thời gian ân hạn 6 tháng, mỗi năm và mỗi tháng.

Quyền đối với bằng sáng chế có thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao thông qua việc kế thừa. Việc chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế và các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp phải được lập thành văn bản. Việc chuyển nhượng sẽ không có hiệu lực đối với các bên thứ ba trừ khi nó đã được ghi vào hồ sơ liên quan của Cơ quan Sáng chế.

Việc xin cấp bằng sáng chế ở Tunisia là một yêu cầu chính thức và phải được thực hiện trong thời hạn ba năm kể từ ngày nộp đơn hoặc hai năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền và không được gián đoạn trong hai năm liên tục.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *