Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ hay Hoa Kỳ là một quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học kỹ thuật và đương nhiên Mỹ cũng là một trong những quốc gia có số lượng bằng độc quyền sáng chế nhiều nhất. Vậy phải làm cách nào để đăng ký bảo hộ sáng chế tại quốc gia số một về sáng chế này

Có thể bạn quan tâm

Để đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ thì trước hết phải đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại Mỹ như sau

+ Đối tượng đăng ký phải không thuộc các trường hợp loại trừ bảo hộ sáng chế tại Mỹ

+ Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có tính mới. (Phạm vi tính mới trên toàn thế giới)

+ Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có trình độ sáng tạo

+ Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có tính hữu ích và áp dụng được trong cuộc sống thực tiễn

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

+ Bản mô tả sáng chế, theo đó đối tượng đăng ký sáng chế phải được mô tả (bộc lộ) sao cho một người có hiểu biết trung bình trong cùng lĩnh vực hoạt động có thể đọc, hiểu và làm theo được sáng chế đó

+ Thông tin của tác giả, đồng tác giả – người đã trực tiếp nghiên cứu và đưa ra sáng chế

+ Thông tin chủ sở hữu của sáng chế

+ Tuyên bố sử dụng sáng chế tại Mỹ.

Người nộp đơn chuẩn bị các tài liệu nộp đơn như trên thành 02 bộ. Hồ sơ đăng ký sáng chế được thụ lý xem xét tại Phòng sáng chế nhãn hiệu Mỹ trong thời gian từ 18-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

Giải đáp mọi vướng mắc, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tài liệu

Soạn thảo các tài liệu, tờ khai đăng ký sáng chế tại Mỹ

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế tại Mỹ

Xem xét, kiểm tra hồ sơ trước khi nộp đơn

Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ, theo dõi hồ sơ và trả lời các công văn, ý kiến của cơ quan xét nghiệm đơn

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *