Đăng ký sáng chế tại Mỹ

Sáng chế tại Mỹ là những giải pháp kỹ thuật mới có trình độ sáng tạo và có tính hữu ích được sử dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề còn tồn đọng trong xã hội. Điều đặc biệt, phần mềm máy tính được bảo hộ sáng chế tại Mỹ

1. Sáng chế tại Mỹ là gì?

Sáng chế tại Mỹ có thể là vật thể, quy trình, phương pháp, phần mềm. Để được bảo hộ thì các đối tượng đó phải được đăng ký và cấp bằng độc quyền sáng chế theo luật sáng chế Mỹ Để đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ thì trước hết phải đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại Mỹ như sau
 1. Đối tượng đăng ký phải không thuộc các trường hợp loại trừ bảo hộ sáng chế tại Mỹ
 2. Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có tính mới. (Phạm vi tính mới trên toàn thế giới)
 3. Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có trình độ sáng tạo
 4. Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có tính hữu ích và áp dụng được trong cuộc sống thực tiễn

2. Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

 • Bản mô tả sáng chế, theo đó đối tượng đăng ký sáng chế phải được mô tả (bộc lộ) sao cho một người có hiểu biết trung bình trong cùng lĩnh vực hoạt động có thể đọc, hiểu và làm theo được sáng chế đó
 • Thông tin của tác giả, đồng tác giả – người đã trực tiếp nghiên cứu và đưa ra sáng chế
 • Thông tin chủ sở hữu của sáng chế
 • Tuyên bố sử dụng sáng chế tại Mỹ.
Người nộp đơn chuẩn bị các tài liệu nộp đơn như trên thành 02 bộ. Hồ sơ đăng ký sáng chế được thụ lý xem xét tại Phòng sáng chế nhãn hiệu Mỹ trong thời gian từ 18-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.

3. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

 • Giải đáp mọi vướng mắc, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tài liệu
 • Soạn thảo các tài liệu, tờ khai đăng ký sáng chế tại Mỹ
 • Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế tại Mỹ
 • Xem xét, kiểm tra hồ sơ trước khi nộp đơn
 • Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ, theo dõi hồ sơ và trả lời các công văn, ý kiến của cơ quan xét nghiệm đơn
 • Nhận và bàn giao chứng nhận đăng ký sáng chế tại Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *