Đăng ký sáng chế tại Đức

Đăng ký sáng chế tại Đức giúp bảo hộ bản quyền sáng chế tại Đức theo đó chủ sở hữu sáng chế cũng như tại các nước Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan…phải nộp đơn đăng ký sáng chế và chỉ được độc quyền khi được cơ quan sáng chế đó công nhận.

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định của luật đăng ký sáng chế tại Đức thì bằng độc quyền Sáng chế bảo hộ độc quyền cho các phát minh kỹ thuật mới (new technical inventions). Chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế tại Đức được trao độc quyền đối với các sản phẩm sáng  tạo của mình tuy nhiên quyền này của chủ sở hữu mang tính quyền lãnh thổ trong một khoảng thời gian giới hạn. Các chủ sở hữu bằng sáng chế tại Đức được quyền khai thác kinh tế đối với sáng chế của mình đồng thời được trao cho quyền ngăn cấm các bên thứ ba không được phép sử dụng thương mại sáng chế đó cũng như việc đánh cắp hoặc sao chép sáng chế.

Tuy nhiên để đạt được những độc quyền nêu trên đòi hỏi chủ sở hữu bằng sáng chế cũng có trách nhiệm pháp lý. Bằng cách nộp một đơn xin cấp bằng sáng chế, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế tại Đức đã đồng ý công bố phát minh của mình. Như vậy, một bằng sáng chế có thể phục vụ như là một tiêu chuẩn cho các nhà phát minh khác và làm cơ sở cho sự phát triển hơn nữa trong lĩnh vực có liên quan của công nghệ.

Sáng chế tại Đức mang tính lãnh thổ và giới hạn về mặt thời gian

–          Bằng độc quyền sáng chế tại Đức (do cơ quan sáng chế Đức cấp) chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Đức. Để được độc quyền tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác thì yêu cầu chủ sở hữu phải nộp đơn tại các quốc gia đó.

–          Bằng độc quyền sáng chế tại Đức được bảo hộ trong thời gian 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Để duy trì hiệu lực cho bằng độc quyền sáng chế của mình thì hàng năm chủ sở hữu phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực cho Bằng sáng chế của mình.

Đăng ký sáng chế tại Đức cần cung cấp những tài liệu gì

Cũng giống như hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản….tại Đức để được độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu phải cung cấp cho cơ quan sáng chế Đức các tài liệu:

–          Bản mô tả sáng chế cần đăng ký

–          Thông tin tình trạng kỹ thuật của sáng chế

–          Tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu)

–          Tuyên bố của tác giả sáng chế (theo mẫu)

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Đức

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế

– Giúp khách hạng lựa chọn được hình thức đăng ký sáng chế tại đức phù hợp

– Đăng ký sáng chế trực tiếp theo đơn quốc gia tại Đức.

– Đăng ký sáng chế tại Đức theo hướng chỉ định quốc gia của đơn sáng chế quốc tế PCT.

– Đăng ký sáng chế tại Đức theo hướng chỉ định quốc gia của đơn sáng chế Châu Âu

– Soạn thỏa hồ sơ, tài liệu đăng ký sáng chế tại Đức

– Thay mặt khách hàng nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Đức cho tới khi có kết quả

– Nhận và bàn giao Bằng độc quyền sáng chế tại Đức cho khách hàng (nếu có)

– Tư vấn và hướng dẫn thủ tục Chuyển nhượng, nhượng quyền sáng chế tại Đức

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *