Cảnh báo thận trọng khi lựa chọn đối tác đăng ký thương hiệu

Lợi dụng tâm lý “sợ bị phạt” do người dân chưa nắm rõ luật, gần đây đã có rất nhiều đối tượng mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ  để thực hiện dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ nói riêng và đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu nói chung là quyền chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức mà trong nhiều năm qua, nhà nước ta luôn khuyến khích các chủ thể chủ động đăng ký bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ của mình. Lợi dụng tâm lý “sợ bị phạt” do người dân chưa nắm rõ luật, gần đây đã có rất nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp liên hệ hù dọa các cá nhân, tổ chức phải tiến hành các hoạt động đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Hành vi của các đối tượng này được thực hiện dưới hình thức gửi email hoặc gọi điện thoại trực tiếp với nội dung hù dọa như: “Để được sử dụng nhãn hiệu này, ông/bà/công ty phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ” hay “công ty A đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của ông/bà nếu ông/bà không đăng ký Cục sẽ cấp văn bằng cho công ty A và ông/bà không được sử dụng nhãn hiệu này nữa”…

Hành vi của các đối tượng mạo danh này đã gây ra nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp đơn cũng nhưng các tổ chức hành nghề chân chính. Bởi:

–          Các đối tượng này thường là các đối tượng không được nhà nước cấp phép hoạt động theo quy định, không có trình độ chuyên môn cao mà chỉ nắm sơ sơ các thủ tục, hoạt động nhằm mục đích trục lợi bất chính do đó không thể đưa ra cho khách hàng những lời  tư vấn hữu ích, có lợi nhất.

Vậy, khi lựa chọn các đơn vị đại diện để ủy quyền đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, các cá nhân tổ chức cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất: Chỉ các cá nhân, tổ chức có chứng chỉ hành nghề và được nhà nước cấp phép hoạt động mới có quyền và chức năng hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp. Các tổ chức cá nhân này có mã số đại diện do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Thứ hai: Cách nhận dạng những kẻ mạo danh: Chúng thường yêu cầu các chủ đơn phải tự ký vào tờ khai (Khi thông qua các đơn vị được cấp phép, chủ đơn chỉ cần ký vào giấy ủy quyền mà không cần ký vào tờ khai).

Thứ ba: Hãy đề nghị đối tác cung cấp giấy phép kinh doanh và quyết định ghi nhận tổ chức đại diện để tránh xa những kẻ mạo danh.

Hãy tự biết bảo vệ mình trước khi trở thành nạn nhân!

Là đại diện sở hữu công nghiệp được cục Sở hữu trí tuệ cấp phép, A&S Law có chức năng và sẵn sàng hỗ trợ cá nhân, tổ chức đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cũng như các hoạt động bảo vệ quyền, thực thi quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *