Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp. Đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối. Đơn được coi là hợp lệ nếu đáp ứng các quy định. Và không thuộc một trong các trường hợp sau đây :

Có thể bạn quan tâm

  • Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt.
  • Trong tờ khai không có đủ thông tin về tác giả, về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu (nếu có) của người nộp đơn hoặc của người đại diện.
  • Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký
  • Đơn được nộp trái với quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ
  • Đơn có các thiếu sót  và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu
  • Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ
  • Đơn được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài kể cả trường hợp đơn quốc tế nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế

Các thiếu sót của đơn trong giai đoạn thẩm định hình thức

Đơn bị coi là có thiếu sót trong các trường hợp sau đây:

+ Không đủ số lượng bản của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có.

+ Đơn không thoả mãn tính thống nhất.

+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày.

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu không ghi rõ loại nhãn hiệu được đăng ký, thiếu phần mô tả nhãn hiệu;\

+ Không phân loại sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Hoặc phân loại không chính xác; thiếu bản dịch tài liệu hưởng quyền ưu tiên (nếu cần).

+Thông tin về người nộp đơn tại các tài liệu không thống nhất với nhau hoặc bị tẩy xóa

+ Hoặc không được xác nhận theo đúng quy định.

+ Chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn, phí công bố đơn, phí thẩm định đơn và phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định, trừ phí thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký sáng chế nếu trong đơn không có yêu cầu thẩm định nội dung.

+ Không có giấy ủy quyền hoặc giấy ủy quyền không hợp lệ (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *