Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Hiện nay, trên thế giới về cơ bản sử dụng hai nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký nhãn hiệu, đó là ưu tiên đơn nộp đầu tiên và nguyên tắc sử dụng đầu tiên. Ở Việt Nam hiện nay áp dụng ưu tiên nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Quyền ưu tiên là gì?

Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu là quyền của người nộp đơn trên cơ sở đơn hợp lệ lần đầu đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên đã tham gia ký kết vào Nghị định thư Madrid có quy định về quyền ưu tiên. Như vậy, trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn nào có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ. Khi đó, trong thời gian nhất định, người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp tại quốc gia thành viên khác và nộp đơn sau đó coi như cùng ngày với đơn đầu tiên..

Quyền ưu tiên được áp dụng cho đối tượng nào? 

Đối tượng: Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước là thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước

Thời hạn hưởng quyền ưu tiên là bao lâu với từng đối tương?

Theo công ước Paris và quy định pháp Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2005 thì thời hạn được hưởng quyền ưu tiên là:

  • 12 tháng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích;
  • 6 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp;
  • 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng
  •  Đối với nhãn hiệu nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và thời hạn ưu tiên được tính kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Ngày nộp đơn đầu tiên sẽ không được tính trong thời hạn ưu tiên

Hồ sơ để được hưởng quyền ưu tiên cần có gì?

  • khi soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, tại mục số 4 “yêu cầu hưởng quyền ưu tiên” doanh nghiệp điền thông tin về yêu cầu hưởng quyền ưu tiên vào các mục:
  • Số đơn;
  • Ngày nộp đơn;
  • Nước nộp đơn.
  • Phải đính kèm theo tờ khai đăng ký nhãn hiệu tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của mình “bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên đã nộp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *