Nguyên tắc ưu tiên, quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Nguyên tắc ưu tiên đối với nhãn hiệu là gì? Quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu là gì? Được quy định ở đâu? Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở pháp lý:

– Điều 91, Luật Sở hữu trí tuệ 2005

– Công ước Paris

Trước hết, về quyền ưu tiên hay nguyên tắc ưu tiên với nhãn hiệu. Quyền ưu tiên có thể hiểu là khi một người nộp đơn đăng ký ở nhiều quốc gia, và các quốc gia này có điều ước quốc tế với nhau về quyền ưu tiên, thì người này có quyền yêu cầu các quốc gia khác công nhận ngày nộp đơn tại đó là bằng với ngày nộp đơn đầu tiên tại quốc gia đầu tiên. Ví dụ:

Anh A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu XYZ tại Pháp ngày 1/1/2019. 3 tháng sau, anh A mới nộp đơn đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam. Trong trường hợp này, theo Công ước Paris, nếu anh A yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì ngày nộp đơn tại Việt Nam cũng sẽ được coi là ngày 1/1/2019.

Nguyên tắc ưu tiên được pháp luật Việt Nam quy định tại Điều 91, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

Điều 91. Nguyên tắc ưu tiên

1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.”

Cần lưu ý, để được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp trên thì khi nộp đơn bạn phải:

– Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong đơn

– Nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên

– Nộp lệ phí hưởng quyền ưu tiên

Bên cạnh đó, Công ước Paris mà Việt Nam là thành viên cũng đề ra nguyên tắc được hưởng quyền ưu tiên trong việc đăng ký quốc tế (các Khoản A,B,C Điều 4). Theo đó, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên tại một quốc gia thành viên, công dân Việt Nam có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn tại các quốc gia thành viên khác.

Hy vọng qua bài viết trên của trademarks.vn, bạn đã hiểu về nguyên tắc ưu tiên, quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu. Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 0972817669 để được giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *