Kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu bị coi trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng dùng cho hàng hoá trùng hoặc tương tự. Hoặc có liên quan trong các trường hợp sau đây:

Có thể bạn quan tâm

(i) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng. Và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng. Hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng.

(ii) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng. Và hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng của cùng chủ sở hữu nhãn hiệu.

(iii) Dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng. Hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng. Trừ trường hợp ngoại lệ khi tính tương tự về hàng hoá, dịch vụ. Và tính tương tự về dấu hiệu. Không đủ tạo ra khả năng nhầm lẫn khi sử dụng dấu hiệu tương tự.

(iv) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng. Và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu tuy không trùng, không tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Nhưng việc sử dụng dấu hiệu làm nhãn hiệu có thể làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng có tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Có khả năng thực tế làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng. Hoặc tổn hại đến uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *