Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela

Đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Venezuela là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Venezuela (SAPI).

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Venezuela phải có những tài liệu sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Để hoạt động với tư cách là đại diện hợp pháp, cần phải có giấy ủy quyền, có chữ ký hợp lệ của người nộp đơn và được công chứng và chứng nhận bởi Công ước Apostille hoặc được hợp pháp hóa bởi lãnh sự quán Venezuela, tùy từng trường hợp.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Venezuela

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhãn hiệu được công bố trên Bản tin Sở hữu Công nghiệp.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Venezuela

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Venezuela là 15 năm kể từ ngày đăng ký, với khả năng gia hạn không giới hạn.

Khung thời gian

Kể từ ngày nộp đơn, thời gian thực hiện đăng ký nhãn hiệu là khoảng 12 tháng và ít nhất bốn năm khi xuất hiện các thủ tục phản đối.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela

Nhãn hiệu tại Venezuela sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 2 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Venezuela

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Venezuela, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Venezuela thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Venezuela.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *