Lưu ý cần biết đối với việc đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là điều mọi doanh nghiệp mong muốn phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh tại quốc gia này cần phải biết.

Hoa là một quốc gia phát triển cao, chiếm khoảng một phần tư GDP toàn cầu và là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo GDP theo tỷ giá hối đoái thị trường. Theo giá trị, Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới và xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai.

Hoa Kỳ nắm giữ 29,4% tổng tài sản trên thế giới, tỷ trọng lớn nhất mà bất kỳ quốc gia nào nắm giữ. Chiếm hơn một phần ba chi tiêu quân sự toàn cầu, quốc gia này là cường quốc quân sự hàng đầu trên thế giới và quốc tế, đồng thời cũng là một lực lượng chính trị, văn hóa và khoa học hàng đầu.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ.

Nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, các dấu hiệu có thể được đăng ký như một nhãn hiệu có thể là bất kỳ dấu hiệu nào sau đây hoặc sự kết hợp của chúng:

 • Dấu hiệu từ;
 • Dấu hiệu thiết kế (từ ngữ cách điệu và/hoặc thiết kế);
 • Dấu hiệu màu;
 • Dấu hiệu hình dạng (ba chiều) (cấu hình, hình dạng hoặc thiết kế của sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm);
 • Dấu hiệu âm thanh;
 • Dấu hiệu mùi hương hoặc hương vị;
 • Dấu hiệu cảm ứng;
 • Dấu hiệu chuyển động;
 • Dấu hiệu tập thể;
 • Dấu hiệu chứng nhận.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;
 • Thông tin chi tiết của người nộp đơn (tên, quốc tịch, và địa chỉ,…);
 • Thông tin chi tiết của người đại diện hoặc luật sư (tên, quốc tịch và địa chỉ,…);
 • Phân loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ;
 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Các giấy tờ ưu tiên (Nếu có);
 • Phí theo quy định;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Để được bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của họ cho USPTO – Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Ngoài ra, nếu người nộp đơn chỉ muốn được bảo hộ tại một tiểu bang cụ thể của Hoa Kỳ, họ cũng có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại tiểu bang đó, như Texas hoặc New York.

Sau khi nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, USPTO sẽ gửi biên nhận nộp đơn chính thức qua email nếu đơn được nộp bằng phương thức điện tử hoặc qua đường bưu điện nếu được nộp trực tiếp qua giấy tờ.

Toàn bộ tiến trình đăng ký nhãn hiệu cũng sẽ được hiển thị trên http://tsdr.uspto.gov/ và người nộp đơn có thể theo dõi bất kỳ lúc nào nếu cần.

Giai đoạn thẩm định

Sau khi nhận đơn, các thẩm định viên tại USPTO sẽ tiến hành thẩm đình kỹ lưỡng đơn đăng ký để kiểm tra xem đơn có phù hợp với yêu cầu và có thể đăng ký được hay không.

Quá trình này sẽ mất từ ​​3-4 tháng, nhưng thời gian này cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký tại USPTO tại thời điểm đó.

Nếu có vấn đề với đơn đăng ký và các thẩm định viên cho rằng đơn đăng ký không thể được đăng ký với nội dung hiện tại, họ sẽ gửi một thông báo chính thức cho người nộp đơn và người nộp đơn có trách nhiệm phản hồi lại Văn phòng trong vòng 6 tháng hoặc đơn đăng ký sẽ bị bỏ qua.

Nếu không có vấn đề gì hoặc khi vấn đề đã được giải quyết, đơn đăng ký sẽ được đăng trên Công báo nhãn hiệu. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể phản đối đơn đăng ký, hoặc gửi yêu cầu gia hạn thời gian phản đối trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố.

Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Một khi nhãn hiệu đã được đăng ký tại Hoa Kỳ, nhãn hiệu đó có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày đăng ký.

Tuy nhiên, để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp tuyên bố sử dụng trong năm thứ 5 kể từ khi đăng ký.

Nếu không nộp đơn khai báo này, nhãn hiệu sẽ mất hiệu lực và mất quyền bảo hộ.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng phải nộp đơn gia hạn trong thời gian 12 tháng trước khi nhãn hiệu hết hạn cùng với một tuyên bố sử dụng khác.

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *