Các vấn đề khi đăng ký nhãn hiệu

Các vấn đề khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền là gì? Tham khảo bài viết của A&S Law để có những cái nhìn ban đầu về việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, bạn phải quyết định các loại hàng hóa, dịch vụ mà bạn muốn được bảo hộ và thực hiện kiểm tra nhãn hiệu xem rằng nó có khả năng được đăng ký bảo hộ độc quyền hay không.

Các dấu hiệu thông thường và bị cấm khi đăng ký nhãn hiệu

Trước khi đăng ký nhãn hiệu, bạn cần phải cân nhắc các dấu hiệu thông thường và các dấu hiệu bị cấm, bao gồm:

  • Cần phải tránh các cụm từ hoặc các thuật ngữ mô tả thông thường;
  • Chỉ dẫn địa lý;
  • Các dấu hiệu bị cấm;
  • Các dấu hiệu mới được đăng ký hoặc công bố;

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khi khai báo đăng ký nhãn hiệu

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn phải cung cấp bản mô tả nhãn hiệu được sử dụng cho hàng hóa và dịch vụ; cùng danh sách các sản phẩm; dịch vụ được phân loại chính xác theo bảng phân loại hàng hóa quốc tế Ni – Xơ 10.

Cách tra cứu một nhãn hiệu

Để tra cứu tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ; các đơn chưa được giải quyết và đang được theo dõi đánh giá; Chúng ta phải sử dụng hệ thông tra cứu của Cục Sở hữu trí tuệ của quốc gia và hệ thống Wipo.

Tra cứu một nhãn hiệu

Trước khi đăng ký một nhãn hiệu, bạn phải tra cứu một cách toàn diện để đảm bảo nhãn hiệu bạn muốn sử dụng có khả năng đăng ký được.

Thực hiện tra cứu là một quá trình với nhiều bước nhằm đảm bảo khả năng đăng ký; từ việc tìm kiếm trên hệ thống tìm kiếm thông tin thông thường như Google; đến các website chuyên biệt về dữ liệu đăng ký nhãn hiệu.

Công bố thông tin chi tiết

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, những thông tin liên quan đến đơn đăng ký này sẽ được công khai miễn là chúng không chứa thông tin bí mật.

Việc hiểu được sự công khai những thông tin liên quan đến đơn đăng ký và thông tin nào sẽ được công khai là rất quan trọng.

Những vấn đề không mong muốn khi đăng ký nhãn hiệu

Bạn luôn nhận được lời mời từ các công ty, đề nghị dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bạn phải cảnh giác với các dịch vụ quảng cáo;khuyến mại; bảo hộ sở hữu trí tuệ gian lận hoặc các vấn đề khác không mong muốn. Hay tham khảo danh sách các đại diện sở hữu công nghiệp tại website của Cục Sở hữu trí tuệ.

A&S Law vinh dự là một trong gần 200 đơn vị đại diện của Cục. Công ty sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *