Thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Kiểm toán chính là hoạt động kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính nộp lên từ kế toán, từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh. Theo khoản 5 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011, doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin về các quy định, thủ tục về điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán.

Có thể bạn quan tâm

Thành Lập Doanh Nghiệp Kiểm Toán

Hình thức thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì chỉ được thành lập doanh nghiệp theo các hình thức sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Để đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán, chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy ủy quyền;
 • Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).

Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tiến hành khắc dấu doanh nghiệp tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khắc dấu. Sau khi khắc dấu doanh nghiệp, chủ thể đăng ký doanh nghiệp đăng bố cáo mẫu dấu công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục I – Thông tư 203/2012/TT-BTC);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục III – Thông tư 203/2012/TT-BTC);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh;
 • Bản sao Điều lệ công ty;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh (theo mẫu quy định tại phụ lục IV – Thông tư 203/2012/TT-BTC);
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải có văn bản xác nhận về vốn.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *