Thành lập doanh nghiệp hợp danh

Doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh để mở rộng và phát triển mô hình doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, thủ tục, quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh là gì? Những hồ sơ, tài liệu cần thiết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh là gì? Bài viết sau đây sẽ chỉ rõ những yếu tố quan trọng trong việc nộp đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh.

Có thể bạn quan tâm

Thành Lập Doanh Nghiệp Hợp Danh

Doanh nghiệp hợp danh là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp hợp danh

Theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên.
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
  • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh nhận kết quả từ Phòng Đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng cần thực hiện các công việc khác sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến:

  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Dấu pháp nhân của doanh nghiệp bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp hợp danh cần gửi thông báo về mẫu con dấu đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *