Thủ tục đăng ký sáng chế tại Úc

Bằng sáng chế đăng ký tại Úc được bảo hộ theo Luật Bằng sáng chế 1990 (Úc). Một bằng sáng chế là một độc quyền tạm thời cấp cho một người được cấp bằng sáng chế trên một thiết bị, nội dung, phương pháp, hoặc quy trình được coi là mới và sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Image
Đăng ký sáng chế tại Úc

Có hai loại bằng sáng chế tại Úc:

  1. Bằng sáng chế tiêu chuẩn: người sở hữu bằng sáng chế tiêu chuẩn được độc quyền khai thác bằng sáng chế cho một khoảng thời gian 20 năm; và
  2. Bằng sáng chế đổi mới: Được bảo vệ tương đối nhanh, không tốn kém, trong đó cấp cho người sở hữu bằng sáng chế được độc quyền khai thác bằng sáng chế trong khoảng thời gian 8 năm. Sáng tạo nghệ thuật, các mô hình toán học, đề án, kế hoạch hoặc các quá trình thuần túy tinh thần khác không thể được cấp bằng sáng chế.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

Thời hạn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của Úc yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này có thể thực hiện được trong trường hợp không đáp ứng được thời hạn do lỗi, do thiếu sót hoặc các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của đương sự, nhưng hành động được yêu cầu vẫn không thể thực hiện được. Không có thời hạn cố định cho khôi phục, nhưng việc khôi phục phải được tiến hành ngay khi bị phát hiện việc không nộp đơn đúng thời hạn.

Nộp hồ sơ đăng kí bảo hộ sáng chế ở Úc có những yêu cầu nào?

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế của Úc là tiếng Anh. Nếu đơn đăng ký sáng chế tại Úc được nộp bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, thì bạn nên gửi bản dịch tiếng Anh tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, việc nộp bản dịch tiếng Anh muộn có thể xảy ra trong vòng hai tháng kể từ khi Ủy viên thông báo.

Để có được ngày nộp đơn tại Úc, đơn phải có ít nhất:

  1. Yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  2. Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  3. Thông tin mô tả;
  4. Thanh toán phí nộp đơn.

Bản sao Tài liệu ưu tiên có chứng thực chỉ được yêu cầu theo yêu cầu của Văn phòng Sáng chế Úc hoặc bên thứ ba.

Hiện tại, luật pháp Úc không yêu cầu nộp Giấy ủy quyền khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại úc.

Một chứng thư chuyển nhượng từ nhà phát minh cho người nộp đơn nếu Cơ quan Sáng chế Úc yêu cầu.

Kiểm tra đơn xin cấp bằng sáng chế của Úc

Các đơn xin cấp bằng sáng chế ở Úc phải trải qua các kỳ kiểm tra hình thức và nội dung. Việc kiểm tra đơn đăng ký sáng chế tại Úc phải được yêu cầu trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được thư mời yêu cầu kiểm tra hoặc trong vòng năm năm kể từ ngày nộp đơn, tùy điều kiện nào đến sớm hơn. Có thể yêu cầu kiểm tra cấp tốc theo PPH .

Thời gian của thủ tục đăng ký

Trong trường hợp quy trình đăng ký sáng chế suôn sẻ ở Úc, toàn bộ thủ tục mất khoảng 4-5 năm.

Đối với những người nộp đơn đăng ký bằng sáng chế nước ngoài, nên thực hiện truy tố bằng sáng chế tại Úc bằng cách tìm một luật sư về bằng sáng chế đã đăng ký của Úc và New Zealand.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *