Thời hạn bảo hộ sáng chế

Thời hạn bảo hộ sáng chế trong quyền sở hữu công nghiệp cũng như những vấn đề liên quan đến điều kiện bảo hộ sáng chế cần được các các nhân, tổ chức chú ý hơn để có thể đăng ký sáng chế một cách nhanh chóng.

Có thể bạn quan tâm

Thoi Han Bao Ho Sang Che
Nhiều cá nhân, tổ chức vẫn chưa có đủ thông tin về thời hạn bảo hộ sáng chế khi đăng ký sáng chế. Ảnh: vectorstock

Tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ đã định nghĩa sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế có thể được bảo hộ, nếu được chủ sở hữu sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, sáng chế đó phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

  • Có tính mới
  • Có trình độ sáng tạo
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, sáng chế cũng có thể được bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Bên cạnh đó, những giải pháp kỹ thuật có tính sáng tạo còn có thể được bảo hộ như bí mật thương mại trên thế giới. Chủ sở hữu giải pháp kỹ thuật có thể quyết định giữa hai sự lựa chọn : bảo hộ sáng chế với mục đích bảo đảm sự độc quyền sử dụng sáng chế trong một thời hạn nhất định; hoặc bảo hộ như bí mật kinh doanh để tránh việc phải chia sẻ sáng chế của họ.

Vì những đặc điểm của sáng chế cũng như điều kiện bảo hộ sáng chế đặc biệt nêu trên, thời hạn bảo hộ sáng chế cũng có nhiều điểm khác biệt so với các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp. Sáng chế sẽ được bảo hộ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ.

Thời hạn bảo hộ sáng chế

Thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền Sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn (chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí duy trì hiệu lực văn bằng hàng năm).

Thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn (chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí duy trì hiệu lực văn bằng hàng năm).

Thời điểm để so sánh tính mới của sáng chế vô cùng quan trọng đối với việc xác định thời hạn bảo hộ sáng chế. Dựa theo ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, hay ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên).

Ngày nộp đơn là ngày đơn đăng ký sáng chế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ trực tiếp tiếp nhận, hoặc là ngày nôp đơn quốc tế với các đơn nộp theo điều ước quốc tế. Nếu đơn được nộp tại quốc gia là thành viên Công ước Paris, ngày ưu tiên được xác định theo ngày nộp đơn đầu tiên khi bắt đầu đăng ký sáng chế đó (trong vòng 12 tháng) tại quốc gia đó.

Đối với quốc gia kém phát triển hay đang phát triển như Việt Nam, việc áp dụng quy định thời hạn bảo hộ khi đăng ký bằng sáng chế là hoạt động rất quan trọng cũng như rất thiết thực. Dựa trên các quy định của Hiệp định TRIPS, các sáng chế có thể được bảo hộ khi được cấp bằng sáng chế với thời hạn ít nhất 20 năm. Cả sản phẩm lẫn phương thức sản xuất đều có thể được bảo hộ trong hầu hết các lĩnh vực công nghệ .

Chính phủ của các quốc gia có thể đưa ra quyết định từ chối cấp bằng sáng chế, nếu hoạt động khai thác hay kinh doanh các bằng sáng chế này bị cấm vì vi phạm trật tự công cộng hay vi phạm đạo đức. Hiệp định đã quy định các quyền và nghĩa vụ tối thiểu dành cho người sở hữu bằng sáng chế.

Bên cạnh đó, hiệp định cũng đã quy định một số ngoại lệ để ngăn chặn trường hợp người sở hữu bằng sáng chế lạm dụng các quyền liên quan của mình, ví dụ như không cung ứng sản phẩm tới thị trường.

Với các trường hợp trên, theo các quy định của Hiệp định TRIPS, chính phủ các quốc gia, với một số điều kiện nhất định, có thể cấp “giấy phép bắt buộc” cho phép các nhà sản xuất khác có thể sản xuất sản phẩm này cũng như có thể sử dụng quy trình sản xuất nhất định đã được bảo hộ. Với nhiều lợi ích như vậy, các quy định này đã trở nên rất thiết thực, đặc biệt đối với nền kinh tế còn non trẻ các nước đang phát triển như Việt Nam.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *