Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, và tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Trung Quốc. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Trung Quốc vẫn chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn trên không thể được gia hạn thêm.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Ngôn ngữ chính thức của hồ sơ đăng ký sáng chế là tiếng Trung. Bản dịch đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc sang tiếng Trung phải được nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.

Người nộp đơn cần phải cung cấp cho Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc thông tin chi tiết và tài liệu đăng ký của người nộp đơn và nhà sáng chế.

Bản sao Giấy ủy quyền đã ký phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng mười sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Tiêu đề của tài liệu ưu tiên phải được dịch sang tiếng Trung.

Không cần thiết phải cung cấp Chứng thư chuyển nhượng giữa (các) người nộp đơn và (các) nhà sáng chế khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Trung Quốc sẽ phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Yêu cầu tiến hành thẩm định nội dung phải được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên nếu quyền ưu tiên được yêu cầu.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Trung Quốc có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí gia hạn hàng năm trong năm đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí gia hạn hàng năm trong những năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm. Có thể thanh toán chậm sau thời gian gia hạn sáu tháng với việc phải trả một khoản phụ phí tương ứng.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế

Thời gian xử lý thủ tục đăng ký sáng chế trung bình ở Trung Quốc là 3 năm.

Các sáng chế cũng có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích và ngược lại là không khả thi.

Thời hạn bảo hộ tối đa của giải pháp hữu ích ở Trung Quốc là mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Trung Quốc thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *