Đăng ký sáng chế tại Nga

Đăng ký sáng chế tại Nga – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Nga, và tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Nga. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Nga cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Nga vẫn chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Nga đã và đang là một đối tác quan trọng của Việt Nam, với việc mối quan hệ kinh tế Việt – Nga ngày càng được quan tâm với bốn lĩnh vực trụ cột gồm thương mại, đầu tư, dầu khí và năng lượng điện. Kim ngạch song phương luôn đạt từ mức 500 triệu USD năm 2001 và đã đạt 6,1 tỷ USD vào năm 2018. Do đó, thị trường Nga luôn là một trong những thị trường hấp dẫn nhất với doanh nghiệp Việt, và để kinh doanh tại đây, các doanh nghiệp nên thực hiện việc đăng ký sáng chế sớm nhất có thể.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Nga

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ Nga là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Có thể khôi phục quyền ưu tiên trong vòng 2 tháng kể từ sau thời hạn trên.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Nga

Đơn đăng ký sáng chế tại Nga có thể được nộp với ngôn ngữ là tiếng Nga. Đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp với bất kỳ ngôn ngữ nào, tuy nhiên, cần phải nộp bản dịch bản mô tả sang tiếng Nga trong vòng 3 tháng kể từ khi có thông báo tương ứng của văn phòng nhãn hiệu.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế cho Văn phòng Sáng chế Nga:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • Bản mô tả sáng chế;

Để chứng minh quyền ưu tiên, bản sao được chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trước 16 tháng kể từ ngày ưu tiên. Bản dịch của tài liệu ưu tiên sang tiếng Nga không phải tài liệu bắt buộc. Tuy nhiên, bản dịch của tài liệu ưu tiên có thể được yêu cầu bởi Cơ quan Sáng chế Nga trong một số trường hợp.

Không cần công chứng Giấy ủy quyền (POA). Thông thường, chỉ cần nộp bản scan POA. Bản gốc POA không phải là tài liệu bắt buộc trừ khi được Văn phòng Sáng chế yêu cầu.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Nga

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Nga sẽ phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Việc thẩm định nội dung phải được yêu cầu và phí chính thức phải được thanh toán trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn tại Nga.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế ở Nga là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Đối với các bằng sáng chế dược phẩm và bằng sáng chế hóa chất nông nghiệp, có thể xin gia hạn thời hạn này thêm 5 năm. Trong trường hợp bằng sáng chế được gia hạn, Giấy chứng nhận bảo hộ bổ sung (SPC) sẽ được cấp.

Phí cấp bằng và phí đăng ký chính thức cũng như phí duy trì hàng năm từ năm thứ ba phải được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi có quyết định cấp bằng độc quyền. Phí duy trì hàng năm trong những năm tiếp theo sẽ phải được trả trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm. Có thể thanh toán chậm các khoản phí trên trong vòng 6 tháng sau thời hạn với điều kiện phải trả khoản phụ phí 50%.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế

Thời gian xử lý thủ tục đăng ký sáng chế trung bình ở Nga là 2-4 năm.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Nga thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *