Đăng ký sáng chế tại Liban

Đăng ký sáng chế tại Liban là một vấn đề được nhiều nhà sáng chế quan tâm. Dưới đây là quy trình đăng ký sáng chế tại Liban chi tiết nhất và đầy đủ nhất.

Có thể bạn quan tâm

Liban hay Li Băng tên chính thức được gọi là Cộng hòa Liban, là một quốc gia có chủ quyền ở Tây Á. Việc đăng ký sáng chế tại Liban là thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích đối với thành quả lao động, sáng tạo của các nhà sáng chế tại các nước sở tại trên thế giới. Sự sáng tạo của con người là không ngừng nghỉ, ngày càng có thêm nhiều phát minh để đời. Vì vậy, đăng ký sáng chế tại Liban cũng được rất nhiều nhà sáng chế quan tâm.

Dang Ky Sang Che Tai Liban
Đăng ký sáng chế tại Liban

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Liban chi tiết

 • Phí đăng ký sáng chế tại Liban

Các khoản phí liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Liban, cũng như các khoản phí bằng sáng chế khác đều có sẵn trong thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.

 • Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Liban

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Liban là 12 tháng kể từ ngày ngày nộp đơn. Việc khôi phục thời hạn này là không thể.

 • Yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Liban

Để đăng ký sáng chế tại Lebanon phải có:
– Yêu cầu cấp bằng sáng chế có đầy đủ chi tiết thông tin của người nộp đơn;
– Mô tả bằng sáng chế, tuyên bố và bản vẽ;
– Bản tóm tắt của sáng chế bằng tiếng Ả Rập;
– Giấy ủy quyền, được hợp pháp hóa tại Lãnh sự quán Liban ở nước ngoài và siêu hợp pháp hóa tại Bộ Ngoại giao Liban;
– Phí nộp đơn;
– Chứng thư chuyển nhượng nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, và đã được hợp pháp hóa hợp pháp tại Lãnh sự quán Liban;
– Bản sao có chứng thực của giấy tờ ưu tiên.

 • Tài liệu ưu tiên

Nếu quyền ưu tiên cấp bằng sáng chế được yêu cầu, bản sao có chứng thực của tài liệu phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Liban.

 • Ngôn ngữ của đơn xin cấp bằng sáng chế ở Liban

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký sáng chế tại Liban là tiếng Ả Rập; tuy nhiên, đơn đăng ký cũng được chấp nhận bằng tiếng Pháp và tiếng Anh mà không cần dịch thêm sang tiếng Ả Rập. Trong trường hợp này, chỉ phần tóm tắt của sáng chế phải được nộp bằng tiếng Ả Rập.

 • Kiểm tra nội dung

Các đơn đăng ký sáng chế tạiLiban được kiểm tra theo các yêu cầu chính thức. Quy trình thẩm định nội dung không được quy định.

 • Thời gian gia hạn mới

Điều khoản về thời gian gia hạn tính mới không được quy định trong luật bằng sáng chế của Liban.

 • Phí tài trợ và bảo trì

Bằng sáng chế sau khi đăng ký sáng chế tại Liban sẽ được cấp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế trừ khi người nộp đơn yêu cầu hoãn cấp. Thông thường, cần 24 đến 48 giờ để thanh toán các khoản phí chính thức và ngày thanh toán được coi là ngày cấp bằng sáng chế tjai Liban. Bằng sáng chế ở Liban có giá trị trong vòng 20 năm kể từ ngày đăng ký. Phí bảo trì hàng năm phải trả vào ngày đầu tiên của năm sau ngày nộp đơn đăng ký; tuy nhiên có thời gian gia hạn 6 tháng.

 • Đại diện bởi một luật sư bằng sáng chế

Người nộp đơn nước ngoài phải được đại diện bởi một đại diện, một luật sư bằng sáng chế Liban đã đăng ký.

 • Ghi chú

1. Mô hình hữu ích không thể đăng ký sáng chế tại Liban.
2. Liban không phải là thành viên của PCT; đơn chỉ có thể được nộp qua thủ tục quốc gia trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *