Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế là văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, là cơ sở để chủ sở hữu thực thi quyền của mình và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong vấn đề về sở hữu trí tuệ

 Theo Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp

thêm vào đó còn có các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế cần lưu ý gồm:

Có thể bạn quan tâm

-Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.

-Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.

-Cách thức thể hiện thông tin.

-Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.

-Giống thực vật, giống động vật.

-Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.

 -Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật

Thời hạn bảo hộ sáng chế

Cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế. Khi được cấp, bằng độc quyền sáng chế sẽ có giá trị pháp lý trong thời gian tối đa 20 năm, tính từ ngày đơn đăng ký sáng chế đó được nộp, với điều kiện là phí duy trì hiệu lực được nộp đúng thời hạn trong khoảng thời gian đó và bằng độc quyền sáng chế không bị hủy bỏ hoặc không bị tòa án tuyên bố vô hiệu

 

 

 

 

 

 

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *