Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Bảo hộ sáng chế theo quy định mới nhất

Bảo hộ sáng chế được quy định rất rõ trong pháp luật hiện hành. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế được thực hiện theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

Điều kiện bảo hộ sáng chế được quy định như thế nào?

Nều kiện bảo hộ sáng chếhững sáng chế đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và chủ sở hữu yêu cầu bảo hộ sẽ được cấp bằng bảo hộ sáng chế:

1 Tính mới của sáng chế

Sáng chế được coi là có tính mới khi chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

2 Trình độ sáng tạo của sáng chế

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo khi mà căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đó được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

3 Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

4 Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ gồm: – Tờ khai đăng ký sáng chế; – Bản mô tả (bao gồm cả hình vẽ, nếu có); – Bản tóm tắt; – Yêu cầu bảo hộ; – Giấy ủy quyền nộp hồ sơ, nếu đơn nộp thông qua đại diện; – Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác; – Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; – Bản sao nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng địa diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Bước 3: Theo dõi, bổ sung, sửa đổi hồ sơ Thẩm định hồ sơ:
  • Hình thức: 01 tháng
  • Công bố đơn: tháng thứ 19 kể từu ngày nộp đơn
Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *