Đăng ký sáng chế tại Georgia

Đăng ký sáng chế tại Georgia là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với các sáng chế. Vậy đăng ký sáng chế tại Georgia bao gồm những thủ tục gì? Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Georgia cần đảm bảo đầy đủ những tài liệu cần thiết nào?

Có thể bạn quan tâm

Georgia là đất nước nhỏ bé nằm ở phía nam dãy Caucasus, phía Bắc giáp Nga, phía Nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia; phía Tây giáp biển Đen và phía Đông Nam giáp Azerbaijan. Quốc gia này được xem là “quê hương” của rượu vang. Hiện nay, việc đăng ký sáng chế tại Georgia cũng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm để bảo hộ sản phẩm của mình.

Dang Ky Sang Che Tai Georgia
Đăng ký sáng chế tại Georgia 2021

Theo định nghĩa trong Luật Sáng chế Mới, ‘bằng sáng chế là quyền độc quyền do nhà nước cấp cho nhà sáng chế đối với một sáng chế mới và có thể được áp dụng trong công nghiệp’. Bằng độc quyền sáng chế được cấp trong thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn trong khi bằng độc quyền sáng chế đơn giản được cấp trong thời hạn 10 năm. Các chủ sở hữu bằng sáng chế được yêu cầu để sản xuất các sản phẩm của họ ở Indonesia; điều này nhằm mang lại cơ hội việc làm hoặc chuyển giao công nghệ.

Luật Sáng chế Mới cung cấp các lĩnh vực sửa đổi và bổ sung mới về bằng sáng chế, chẳng hạn như:

 • Chương trình máy tính; các chương trình máy tính có hướng dẫn, tính năng giải quyết vấn đề và hiệu ứng kỹ thuật được coi là phát minh và do đó có thể được cấp bằng sáng chế.
 • Khám phá các ứng dụng khác của Bằng sáng chế; Bằng sáng chế sẽ không được cấp cho phát minh (khám phá) cách sử dụng mới cho các sản phẩm hiện có đã biết hoặc dạng mới của hợp chất hiện có mà không làm tăng hiệu quả hoặc thay đổi cấu trúc hóa học của hợp chất hiện tại.

Các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế tại Georgia

 • Phí đăng ký sáng chế tại Georgia

Các khoản phí liên quan đến việc nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ở Georgia, cũng như các khoản phí khác đều có sẵn trong công cụ tính phí của Cục Sở hữu Trí Tuệ Georgia.

 • Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Georgia

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Georgia là 12 tháng. Nếu người nộp đơn không nộp đơn trong thời hạn này vì lý do chính đáng, đơn xin cấp bằng sáng chế có thể được nộp trong vòng hai tháng sau đó.

 • Các tài liệu cần nộp trong đơn đăng ký sáng chế tại Georgia

Để có được ngày nộp đơn, chủ sở hữu cần gửi yêu cầu cấp bằng sáng chế (bằng tiếng Georgia) cho Văn phòng Sáng chế Georgia và bản mô tả về một phát minh hay các bản vẽ sáng chế nếu có.

 • Ngôn ngữ của đơn đăng ký sáng chế tại Georgia

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Georgia. Trong trường hợp các tài liệu nộp đơn được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản dịch sang tiếng Georgia phải được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

 • Tài liệu ưu tiên

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được cung cấp cho PTO Georgia trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn.

 • Yêu cầu về giấy ủy quyền

Bản gốc của POA phải được cung cấp tại thời điểm nộp đơn hoặc muộn nhất là sau đó hai tháng. Việc hợp pháp hóa chính thức là không cần thiết.

 • Chứng thư chuyển nhượng

Nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế tại Georgia không phải là nhà sáng chế, người nộp đơn cần cung cấp thêm tài liệu xác nhận quyền của họ phải trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

 • Yêu cầu kiểm tra nội dung

Việc kiểm tra nội dung phải được yêu cầu trong vòng hai tháng.

 • Phí tài trợ và bảo trì

Phí chính thức để cấp và công bố cũng như phí chính thức để duy trì bằng sáng chế có hiệu lực bắt đầu từ năm thứ 3 phải được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi có quyết định cấp bằng sáng chế ở Georgia.

 • Đại diện bởi một luật sư

Đối với người nước ngoài, nhà sáng chế nên thực hiện truy tố bằng sáng chế ở Georgia thông qua luật sư đã đăng ký bằng sáng chế của Georgia và cần phải cho biết một địa chỉ để nhận thư từ ở Georgia. 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *