Thủ tục đăng ký sáng chế tại Bahamas

Đăng ký sáng chế tại Bahamas là điều bắt buộc phải làm nếu như doanh nghiệp mong muốn mở rộng, có vị trí vững vàng tại quốc gia này.

Có thể bạn quan tâm

Tính theo GDP bình quân đầu người, Bahamas là một trong những quốc gia giàu nhất châu Mỹ. Nền kinh tế này có một chế độ thuế rất cạnh tranh. Bahamas chủ yếu dựa vào du lịch để tạo ra phần lớn hoạt động kinh tế.

Sau du lịch, ngành kinh tế quan trọng tiếp theo là ngân hàng và các dịch vụ tài chính quốc tế ra nước ngoài, chiếm khoảng 15% GDP. Trong Hồ sơ Panama đã tiết lộ rằng Bahamas là cơ quan tài phán có nhiều công ty hoặc thực thể nước ngoài nhất trên thế giới.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Bahamas.

Bằng sáng chế tại Bahamas

Theo luật của Bahamas về SHTT, bằng sáng chế tại Bahamas chỉ có thể được cấp cho người nộp đơn nếu sáng chế được đăng ký có tính mới, tính sáng tạo và có thể áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các sản phẩm hoặc phương pháp hiện có.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Bahamas
Thủ tục đăng ký sáng chế tại Bahamas

Theo đó, sáng chế không đạt được các đặc điểm trên sẽ không được cấp bằng sáng chế tại Bahamas, chẳng hạn như:

 • Các khám phá cũng như các quy luật của tự nhiên và các phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp để thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý cũng như các chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Bahamas

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Bahamas bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và nhà sáng chế,…;
 • Bản mô tả sáng chế (ngay cả khi nó chỉ tuân theo các yêu cầu chính thức).
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Để yêu cầu quyền ưu tiên tại Bahamas thông qua bằng sáng chế đã được đăng ký ở các quốc gia khác, đơn đăng ký sáng chế tại Bahamas phải được nộp trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp đơn đầu tiên tại quốc gia đầu tiên.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Bahamas

Để có được bằng sáng chế tại Bahamas, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế cùng với các tài liệu cần thiết cho Văn phòng SHTT của Bahamas.

Sau khi nhận được hồ sơ, những người thẩm định tại Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng về hình thức để kiểm tra xem hồ sơ có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không.

Nếu không phát hiện ra sai sót thì sẽ ra quyết định công bố đơn và công bố công khai đơn đăng ký sáng chế.

Sau khi công bố, người nộp đơn có thể yêu cầu kiểm tra nội dung.

Nếu không có vấn đề gì, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn. Toàn bộ quá trình đăng ký sáng chế tại Bahamas có thể mất khoảng 1 năm kể từ ngày nộp đơn đến khi được cấp bằng sáng chế.

Sau khi có bằng sáng chế, không bên nào khác có thể sử dụng, sản xuất, sao chép hoặc bán bất kỳ sáng chế đã được cấp bằng sáng chế mà không có sự cho phép của người được cấp bằng sáng chế.

Hiệp ước SHTT của Bahamas

Bahamas là thành viên của các hiệp ước quốc tế về SHTT sau:

 • Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)
 • Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
 • Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Công ước về bản quyền toàn cầu (UCC)
 • Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)
 • Công ước về các biện pháp ngăn cấm và ngăn chặn việc nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển giao bất hợp pháp quyền sở hữu tài sản văn hóa
Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.