Đăng ký sáng chế cho kệ để đồ

Đăng ký sáng chế cho kệ để đồ. Bạn là tác giả, người sáng tạo ra một loại kệ để đồ mới và mong muốn đăng ký độc quyền sáng chế cho sản phẩm này của mình.

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký sáng chế cho kệ để đồ:

– Tờ khai đăng ký (Theo mẫu)

– Giấy ủy quyền (Theo mẫu)

– Bản mô tả sáng chế

– Bộ hình vẽ, ảnh chụp của kệ để đồ cần đăng ký.

Điểm đáng lưu ý trong bản mô tả người nộp đơn cần chỉ rõ các điểm mới, sáng tạo và ưu việt của kệ để đồ yêu cầu đăng ký so với các loại kệ để đồ đã biết/ đã có trên thị trường.

Thời gian đăng ký:

28-36 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

Chi phí đăng ký sáng chế:

Chi phí đăng ký sáng chế phụ thuộc vào số lượng yêu cầu bảo hộ độc lập, số lượng trang bản mô tả và số lượng ảnh chụp của sáng chế.

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Công ty luật chúng tôi có chức năng và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế với nội dung chi tiết công việc như sau:

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

– Tư vấn trực tiếp các vấn đề cần lưu ý khi nộp đơn, khi đưa sản phẩm ra thị trường

– Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế và hiệu đính bản mô tả sáng chế

– Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả cuối cùng

– Theo dõi đơn, trả lời ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ nếu có.

– Nhận và bàn giao Bằng độc quyền sáng chế.

– Theo dõi và hỗ trợ xử lý vi phạm độc quyền sáng chế

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.