Đăng ký sáng chế phần mềm trong năm 2021

Đăng ký sáng chế phần mềm – Phần mềm (chương trình máy tính) là một loại hình tác phẩm. Mặc dù vậy nhiều người vẫn có nhu cầu đăng ký sáng chế phần mềm, để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Sang Che Phan Mem
Phần mềm có đặc tính kĩ thuật và là giải pháp kĩ thuật có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế. Ảnh: pexels

Sáng chế là sản phẩm trí tuệ được tạo nên từ những sáng tạo cùng với công sức không nhỏ của các nhà sáng chế. Vì vậy, sản phẩm này cần phải được bảo vệ tuyệt đối để ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm.

Theo các quy định pháp luật hiện hành, đối tượng của việc đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm các giải pháp kỹ thuật dưới dạng các sản phẩm và quy trình. Nhưng liệu có thể đăng ký sáng chế phần mềm, hay cụ thể là phần mềm có phải là một trong hai đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế hay không?

Phần mềm có thuộc 2 nhóm đối tượng có thể bảo hộ sáng chế hay không?

Phần mềm cần đăng ký sáng chế có thể được xem xét dưới dạng phần mềm máy tính hay chương trình máy tính. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính là “tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Vì vậy, chương trình máy tính có thể được bảo hộ như tác phẩm văn học.

Hơn nữa, tại khoản 2 Điều 59 Luật SHTT cũng quy định rõ phần mềm máy tính cũng không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế:

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

  1. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

Dựa theo những điều luật trên, có thể nhận ra rằng phần mềm cần đăng ký sáng chế ở đây là chương trình máy tính (hay phần mềm máy tính) và không thuộc phạm vi có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Điều kiện để đăng ký sáng chế phần mềm

Dựa theo quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (ban hành kèm theo quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010) lại có quy định:

Mặc dù chương trình máy tính thuộc danh mục các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế nhưng nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ có đặc tính kỹ thuật và thực sự là một giải pháp kỹ thuật, nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật bằng một phương tiện kỹ thuật để tạo ra một hiệu quả kỹ thuật thì nó có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Ví dụ: một thao tác xử lý dữ liệu được điều khiển bởi chương trình máy tính mà về lý thuyết có thể được thực hiện một cách tương đương nhờ các mạch đặc biệt, và việc thực hiện chương trình luôn kèm theo các hiệu ứng vật lý, chẳng hạn các dòng điện, thì bản thân các hiệu ứng vật lý thông thường như vậy không đủ để làm cho chương trình có đặc tính kỹ thuật.

Tuy nhiên, nếu một chương trình máy tính, khi chạy trên máy tính, tạo ra hiệu quả kỹ thuật khác ngoài các hiệu ứng vật lý thông thường này thì chương trình đó có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Nói ngắn gọn, nếu phần mềm được yêu cầu bảo hộ có đặc tính kĩ thuật và là giải pháp kĩ thuật, thì có thể bảo hộ phần mềm dưới dạng sáng chế.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *