Đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha

Đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha là vấn đề được nhiều người quan tâm tại quốc gia này là một trong những quốc gia lớn mạnh nhất toàn cầu. Các sáng tạo có thể được bảo vệ theo luật Tây Ban Nha thông qua các bằng sáng chế và mô hình thiết kế.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu chính để được cấp bằng đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha

Để sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế, sáng chế đó phải là sáng chế mới, liên quan đến bước sáng chế và có khả năng ứng dụng công nghiệp. Do đó, ba yêu cầu chính để được cấp bằng sáng chế là như sau:

  • Tính mới tuyệt đối.
  • Bước sáng tạo.
  • Ứng dụng công nghiệp.

Các khám phá hoặc lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật và bất kỳ sáng tạo thẩm mỹ nào khác, các quy tắc và phương pháp của các hành động mang tính tinh thần, chơi trò chơi hoặc làm kinh doanh đều không được cấp bằng sáng chế.

Không thể xin bằng sáng chế cho các sáng tạo trái với chính sách công, giống cây trồng (có luật riêng) giống động vật, về cơ bản là các quá trình sinh học để sản xuất thực vật hoặc động vật và cơ thể con người.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên ở Tây Ban Nha là 12 tháng kể từ ngày được ưu tiên. Không thể khôi phục quyền ưu tiên.

Yêu cầu nộp hồ sơ ở Tây Ban Nha

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế ở Tây Ban Nha là tiếng Tây Ban Nha. Không được phép nộp đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Image
Đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha

Đơn đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha cần có:

  • Yêu cầu cấp bằng sáng chế, chứa dữ liệu của người nộp đơn;
  • Bản mô tả, tuyên bố, bản tóm tắt của sáng chế và bản vẽ (nếu cần) bằng tiếng Tây Ban Nha;
  • Xác nhận đã thanh toán phí nộp đơn và phí tìm kiếm tác phẩm trước.

Bản sao có chứng thực của Tài liệu Ưu tiên được dịch sang tiếng Tây Ban Nha phải được cung cấp cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Tây Ban Nha trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bạn nên gửi Giấy ủy quyền tại thời điểm nộp đơn để tránh thông báo từ chối bảo hộ tạm thời vì nhãn hiệu xin đăng ký không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo hộ nêu trong Đạo luật nhãn hiệu ( hay còn gọi  là Office Action) được ban hành về mặt này.

Thời gian gia hạn mới

Đơn đăng ký sáng chế của Tây Ban Nha có thể được nộp trong vòng sáu tháng sau khi công khai tại một triển lãm quốc tế chính thức hoặc được chính thức công nhận hoặc khi bất kỳ bên thứ ba nào công khai tiết lộ sáng chế một cách thiếu trung thực. Triển lãm phải tuân theo các điều khoản của Công ước liên quan đến Triển lãm Quốc tế (1928).

Thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha

Thời gian xử lý trung bình từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng sáng chế ở Tây Ban Nha là khoảng 21 tháng hoặc 12-15 tháng trong trường hợp thủ tục được đẩy nhanh.

Bài viết trên đã nêu rõ về những lưu ý khi đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha.

Nếu bạn muốn được tư vấn chi tiết về dịch vụ đăng ký sáng chế ở Tây Ban Nha, bạn vui lòng liên hệ luật sư Thích của công ty luật A&S Law – người đại diện sở hữu công nghiệp theo số 0972 817 669.

Phạm vi dịch vụ của A&S Law

+ Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

+ Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Tư vấn sơ bộ về đối tượng đăng ký bảo hộ.

+ Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu.

+ Tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ.

+ Chuẩn bị và Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

+ Đại diện thay mặt nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng.

+ Soạn thảo và trả lời, phản hồi các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Theo dõi xử lý vi phạm nhãn hiệu.

+ Thông báo hiệu lực và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *