Những lưu ý quan trọng về đăng ký sáng chế ở Serbia năm 2022

Đăng ký sáng chế ở Serbia là một thủ tục phức tạp chính vì vì trước khi đăng ký sáng chế ở Serbia, chủ đơn cần nắm được những thông tin cần thiết cũng như những lưu ý quan trọng về đăng ký sáng chế ở Serbia như hồ sơ đăng ký sáng chế ở Serbia, yêu cầu về quyền ưu tiên, giấy uỷ quyền, thời gian đăng ký sáng chế ở Serbia,…

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Serbia cần những tài liệu nào?

Để có được ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Serbia, hồ sơ đăng ký sáng chế ở Serbia cần có các tài liệu cần thiết sau đây:
– Yêu cầu cấp bằng sáng chế tại Serbia;
– Thông tin về (những) người nộp đơn;
– Bản mô tả sáng chế ở dạng tùy chọn.

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin đăng ký sáng chế ở Serbia là tiếng Serbia. Đơn có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác; tuy nhiên bản dịch tiếng Serbia phải được gửi trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận được lời mời do Văn phòng Sở hữu trí tuệ cấp.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Serbia yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày được ưu tiên. Thời hạn này có thể được khôi phục trong vòng hai tháng kể từ thời hạn hết hạn.

Tài liệu ưu tiên

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên có thể được nộp cho Văn phòng Bằng sáng chế Serbia trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn với điều kiện phải trả phí nộp đơn trễ hạn. Bản dịch sang tiếng Serbia không bắt buộc, nhưng nếu tài liệu ưu tiên không phải bằng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Pháp thì tài liệu ưu tiên phải được dịch sang tiếng Serbia.

Yêu cầu về giấy ủy quyền

Văn phòng Sở hữu trí tuệ không ấn định thời hạn nộp POA (giấy ủy quền). Nếu người nộp đơn không cung cấp bản gốc của Giấy ủy quyền có chữ ký đơn giản tại thời điểm nộp hồ sơ, người thẩm định sẽ đưa ra lời mời sau khi đơn đã đến lượt thẩm định, ấn định thời hạn là 60 ngày kể từ ngày nhận được. Thời hạn có thể được gia hạn.

Dang Ky Sang Che O Serbia
Đăng ký sáng chế ở Serbia

Chứng thư chuyển nhượng

Nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế, tuyên bố về cách thức mà người nộp đơn giành được quyền nộp đơn từ (các) tác giả sáng chế có thể được cung cấp trong vòng hai tháng kể từ khi nộp đơn, với điều kiện phải trả phí nộp đơn trễ hạn.

Yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế ở Serbia

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế ở Serbia phải được yêu cầu trong vòng sáu tháng kể từ khi xuất bản báo cáo tra cứu trên Công báo.

Thời gian ân hạn đăng ký sáng chế ở Serbia

Một sáng chế đã là một phần của kỹ thuật trong thời gian lên đến sáu tháng trước khi nộp đơn cũng sẽ được coi là mới, nếu việc tiết lộ là do hoặc là hậu quả của:

1) Sự lạm dụng rõ ràng liên quan đến người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm hợp pháp của họ;

2) Sáng chế được người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm hợp pháp của người đó trưng bày tại một cuộc triển lãm chính thức hoặc được chính thức công nhận, tuân theo các điều khoản của Công ước về Triển lãm Quốc tế.

Cấp bằng sáng chế ở Serbia

Phí chính thức để cấp bằng sáng chế ở Serbia phải được thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được lời mời. Thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm được trả cho các đơn đăng ký đang chờ xử lý và các bằng sáng chế được cấp bắt đầu từ năm thứ ba. Thời gian ân hạn thanh toán niên kim là 6 tháng với điều kiện phải trả phụ phí.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.