Những điều cần biết về đăng ký sáng chế ở Palestine năm 2021

Khi đăng ký sáng chế ở Palestine, người nộp đơn nên nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Palestine ở cả hai khu vực pháp lý, để có được sự bảo vệ đầy đủ trên toàn bộ Lãnh thổ Palestine. Bởi vì Luật Nhãn hiệu và Bằng sáng chế của Palestine năm 1938 được thông qua ở Dải Gaza trong khi Luật của Jordan được thông qua ở Bờ Tây, hai Luật rất giống nhau.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký sáng chế ở Palestine

Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Palestine phải bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Giấy ủy quyền, có chữ ký.

2. Mẫu Bằng độc quyền sáng chế số 1 được ký bởi (các) tác giả sáng chế với tư cách là (các) người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Palestine hoặc cùng với (các) người nộp đơn, có công chứng.

3. 03 bản sao của các thông số kỹ thuật bằng tiếng Anh, với bản dịch tiếng Ả Rập.

4. 03 bộ bản vẽ chính thức.

Tài liệu 1, 2 và một bản sao của các thông số kỹ thuật kèm theo bản dịch tiếng Ả Rập phải được nộp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Palestine . Mục 3 và 4 có thể được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Dang Ky Sang Che O Palestine 1
Đăng ký sáng chế ở Palestine

Sau khi đơn đăng ký sáng chế ở Palestine được nộp, đơn sẽ được thẩm định xem có tuân thủ các thủ tục và khả năng cấp bằng sáng chế được quy định theo Luật Sáng chế hay không. Một đơn riêng biệt phải được nộp ở mỗi khu vực tài phán. Cơ quan Sáng chế có thể yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào cần thiết để đơn đăng ký phù hợp với luật pháp.

Trong trường hợp người nộp đơn không tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan cấp bằng sáng chế trong một thời gian gia hạn nhất định hoặc theo ủy quyền của Cơ quan đăng ký bằng sáng chế, Cơ quan đăng ký sẽ từ chối đơn đăng ký.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Palestine có quyền kháng cáo yêu cầu của Cơ quan đăng ký bằng cách gửi đơn lên Tòa án Tư pháp cấp cao trong vòng một tháng kể từ ngày Cơ quan đăng ký quyết định. Các ứng dụng đã được phê duyệt được đăng trên Công báo và được công khai.

Bất kỳ bên quan tâm nào cũng có thể phản đối việc cấp bằng sáng chế trong vòng hai tháng kể từ ngày công bố. Thông báo phản đối được nộp cho Cơ quan đăng ký bằng sáng chế. Nếu không có ý kiến ​​phản đối việc cấp bằng sáng chế, một quyết định cấp bằng sẽ được ban hành. Chứng nhận bằng sáng chế được cấp sau khi thanh toán các khoản phí theo quy định.

Tính mới không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia. Việc kiểm tra tính mới sẽ xem xét bất kỳ thông số kỹ thuật nào đã nộp trước đó cho Văn phòng Sáng chế hoặc bất kỳ bằng sáng chế nào đã đăng ký trước đó.

Quyền đối với bằng sáng chế có thể được chuyển nhượng, chuyển giao thông qua kế thừa hoặc cấp phép. Việc chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế và các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp phải được lập thành văn bản. Việc chuyển nhượng sẽ không có hiệu lực đối với các bên thứ ba trừ khi nó đã được đăng trên Công báo và được ghi vào hồ sơ liên quan của Cơ quan Sáng chế một cách hợp lệ.

Thời gian và gia hạn bằng sáng chế ở Palestine

Bằng độc quyền sáng chế có giá trị trong vòng mười sáu năm kể từ ngày nộp đơn; hiệu lực đó phải trả phí gia hạn theo quy định phải trả trước khi hết hạn của năm thứ tư, thứ tám và thứ mười hai kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày nộp đơn theo quy ước trong trường hợp nộp đơn ưu tiên. Có thời gian gia hạn 3 tháng nếu thanh toán chậm với một khoản phụ phí.

Yêu cầu chuyển nhượng đối với đơn đăng ký sáng chế ở Palestine

Việc làm bằng sáng chế là một yêu cầu chính thức. Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế không đáp ứng các yêu cầu làm việc quy định của quốc gia trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp, bằng sáng chế sẽ phải bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các quyền được cấp bằng sáng chế cho người được cấp bằng sáng chế đã đăng ký sẽ hết hiệu lực khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, chuyển nhượng hợp pháp các quyền sáng chế, quyết định cuối cùng của tòa án có hiệu lực này hoặc không phải trả phí gia hạn đúng hạn trong vòng ba tháng sau ngày đến hạn tương ứng.

Việc vi phạm các quyền của người được cấp bằng sáng chế sẽ bị trừng phạt theo các quy định của Luật Sáng chế hiện hành.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *