Những lưu ý khi đăng ký sáng chế ở Litva mới nhất năm 2022

Đăng ký sáng chế ở Litva là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp chủ sở hữu xác lập độc quyền của mình đối với sáng chế đó, ngăn chặn hành vi xâm phạm sáng chế. Vậy để đăng ký sáng chế ở Litva một cách thuận lời và tiết kiệm thời gian, chi phí, chủ đơn cần nắm rõ được những thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Litva.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Litva

Các đơn xin cấp bằng sáng chế của Litva phải được nộp bằng ngôn ngữ Litva. Tuy nhiên, có thể nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Litva bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản dịch tiếng Litva cần được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Để có được ngày nộp đơn, cần phải cung cấp cho cơ quan cấp bằng sáng chế về:

– yêu cầu cấp bằng độc quyền;

– thông tin về người nộp đơn;

– mô tả và yêu cầu;

– bản vẽ (nếu cần thiết để hiểu sáng chế);

– yêu cầu ưu tiên (nếu có).

Văn phòng cấp bằng sáng chế của Cộng hòa Litva có thể yêu cầu bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên và bản dịch sang tiếng Litva trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.

Dang Ky Sang Che O Litva
Đăng ký sáng chế ở Litva

Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu (nếu người nộp đơn là pháp nhân) hoặc Giấy ủy quyền được ký đơn giản (nếu người nộp đơn là thể nhân) phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cần cung cấp tài liệu xác nhận quyền nộp đơn đăng ký sáng chế và tuyên bố liên quan đến quyền sáng chế.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Litva là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được khôi phục nếu đơn được nộp trong vòng hai tháng sau thời hạn. Trung bình phải mất một hoặc hai năm để có được bằng sáng chế ở Litva.

Thẩm định hồ sơ đăng ký sáng chế ở Litva

Các đơn đăng ký sáng chế ở Litva được thẩm định theo các yêu cầu chính thức và đơn đăng ký sáng chế ở Litva cũng được thẩm định xem liệu sáng chế được áp dụng có thể đăng ký theo luật hay không. Việc thẩm định nội dung không được pháp luật Litva quy định, sáng chế không được thẩm định xem có tuân thủ các tiêu chí về khả năng cấp bằng sáng chế hay không. Bằng sáng chế được cấp theo trách nhiệm của người nộp đơn và có thể bị kháng cáo tại tòa án. Lệ phí thẩm định cũng như yêu cầu thẩm định cũng không được quy định.

Thời gian ân hạn mới

Việc tiết lộ sẽ bị bỏ qua nếu nó xảy ra trong vòng sáu tháng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, và:

– Sự tiết lộ là một sự lạm dụng liên quan đến người sáng chế hoặc / người kế nhiệm của người sáng chế trên danh nghĩa;

– Kết quả của việc trưng bày sáng chế tại một cuộc triển lãm quốc tế được chính thức công nhận.

Cấp bằng sáng chế, thời hạn hiệu lực và phí duy trì

Phí cấp bằng sáng chế phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được thông báo xuất bản chính thức. Bằng sáng chế ở Litva có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm được thanh toán cho các đơn đăng ký đang chờ xử lý bắt đầu từ năm thứ ba trong vòng hai tháng cuối cùng của năm hiệu lực hiện tại. Có thể thanh toán chậm với khoản phụ phí 50% trong vòng 6 tháng sau khi hết hiệu lực bằng sáng chế.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *