Những lưu ý về đăng ký sáng chế ở Latvia mới nhất năm 2022

Đăng ký sáng chế ở Latvia cần chuẩn bị những tài liệu nào? Đăng ký sáng chế ở Latvia mất bao lâu?… Đây là những câu hỏi thường gặp khi cá nhân hay tổ chức làm thủ tục đăng ký sáng chế ở Latvia. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Latvia giúp chủ đơn phần nào nắm được các kiến thức cơ bản trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế ở Latvia.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về nộp đơn đăng ký sáng chế ở Latvia

Để có ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Latvia, chủ đơn cần phải cung cấp cho Văn phòng Sáng chế Latvia yêu cầu cấp bằng sáng chế cùng với thông tin về (những) người nộp đơn bằng tiếng Latvia và các tài liệu tạo ấn tượng về mô tả của một sáng chế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Yêu cầu cấp bằng sáng chế phải được nộp bằng tiếng Latvia; các tài liệu ứng dụng có thể được nộp bằng một ngôn ngữ khác; tuy nhiên, bản dịch của các tài liệu đó phải được nộp trong vòng ba tháng.

Về tài liệu ưu tiên, bản sao có chứng thực của đơn ưu tiên có thể được nộp trong vòng 16 tháng kể từ ngày được ưu tiên trước đó.

Dang Ky Sang Che O Latvia
Đăng ký sáng chế ở Latvia

Đối với yêu cầu về giấy uỷ quyền không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền có thể được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Về yêu cầu thẩm định nội dung: Không có thẩm định nội dung ở Latvia. Đơn đăng ký sáng chế ở Latvia chỉ được thẩm định theo các yêu cầu hình thức.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Latvia và thời gian gia hạn mới

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Latvia yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Gia hạn hoặc khôi phục không được quy định.

Việc tiết lộ thông tin về sáng chế không bác bỏ tính mới của sáng chế đó nếu việc tiết lộ xảy ra trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn do hành động gian dối chống lại người nộp đơn; hoặc việc trưng bày sáng chế của người nộp đơn đã được diễn ra trong một cuộc triển lãm quốc tế chính thức.

Về thời gian sửa đổi đơn đăng ký sáng chế ở Latvia: Các sửa đổi có thể được thực hiện cho đến ngày Văn phòng Sáng chế Latvia công bố Thông báo cho phép.

Phí cấp bằng sáng chế và duy trì bằng sáng chế ở Latvia

Phí công bố và cấp bằng sáng chế chính thức ở Latvia phải được nộp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày có quyết định cấp bằng sáng chế độc quyền. Phí hàng năm phải được trả cho từng năm sau năm được cấp bằng sáng chế ở Latvia. Ngày đến hạn là ngày cuối cùng của tháng rơi vào ngày kỷ niệm ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Latvia. Phí hàng năm có thể được thanh toán trong thời gian gia hạn 6 tháng với điều kiện phải trả một khoản phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư bằng sáng chế

Đối với những người nộp đơn nước ngoài, nên chỉ định một luật sư đã đăng ký bằng sáng chế của Latvia để thực hiện việc truy tố bằng sáng chế ở Latvia.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *