Bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng

Bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng, chúng tôi hân hạnh giới thiệu dịch vụ bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng. Các luật sư sáng chế hàng đầu của chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn để bảo hộ độc quyền ý tưởng sáng tạo (sáng chế) tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng cũng giống như thủ tục bảo hộ sáng chế tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chủ sở hữu, tác giả của sáng chế…phải tiến hành nộp bộ hồ sơ bảo hộ sáng chế theo một trong hai cách sau: 

+ Nộp tại  Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

+ Nộp thông qua các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Hồ sơ bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng

+ Thông tin chủ sở hữu sáng chế

+ Thông tin của tác giả sáng chế

+ Bản mô tả sáng chế

– Tên sáng chế

 – Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

 – Bản chất kỹ thuật của sáng chế

– Mô tả hình vẽ sáng chế

Quy trình bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng

  1. Nộp đơn đăng ký.
  2. Thẩm định hình thức đơn
  3. Công bố đơn sáng chế
  4. Thẩm định nội dung đơn

 

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.