Những thông tin mới nhất khi đăng ký sáng chế ở Belarus năm 2021

Đơn đăng ký sáng chế ở Belarus và cả đơn đăng ký nhãn hiệu ở Belarus cũng đều được nộp cho Trung tâm Sở hữu Trí tuệ Quốc gia. Đơn đăng ký sáng chế ở Belarus phải liên quan đến một hoặc một nhóm sáng chế có liên quan với nhau theo cách thức để hình thành một khái niệm duy nhất về sáng chế.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu khi nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Belarus

Để có được ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Belarus , hồ sơ đăng ký cần phải cung cấp cho Cơ quan Sáng chế các tài liệu cần thiết sau đây:

– Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế;
– Mô tả về sáng chế;
– Bản vẽ, nếu có tài liệu tham khảo trong phần mô tả.

Đơn xin đăng ký sáng chế ở Belarus được đính kèm với các tài liệu cần thiết sau đây:

  • Xác nhận đã thanh toán phí sáng chế, hoặc giảm lệ phí sáng chế, hoặc xác nhận đã thanh toán một phần cùng với xác nhận về căn cứ để giảm phí;
  • Giấy ủy quyền (nếu nó) được nộp cho một luật sư cấp bằng sáng chế;
  • Bản sao có chứng thực đơn đầu tiên nếu việc nộp đơn được thực hiện theo Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (đơn Công ước).

Bản sao có chứng thực của Giấy tờ ưu tiên phải được nộp cho Cơ quan Sáng chế Belarus trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Bản gốc Giấy ủy quyền phải được nộp cho Cơ quan Sáng chế Belarus trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn. Không bắt buộc phải hợp pháp hóa, hoặc công chứng POA.

Các ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký bằng sáng chế ở Belarus phải là tiếng Belarus và tiếng Nga. Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế ở Belarus được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản dịch sang tiếng Belarus hoặc tiếng Nga phải được cung cấp cho Cơ quan sáng chế Belarus trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Belarus.

Dang Ky Sang Che O Belarus

Các tài liệu trong đơn đăng ký sáng chế ở Belarus phải được soạn thảo phù hợp với các quy định pháp luật sau đây:

  • Luật của Cộng hòa Belarus “Về Bằng sáng chế cho các phát minh, mô hình hữu ích và kiểu dáng công nghiệp”;
  • Các Quy định về Thủ tục Soạn thảo Đơn xin Cấp bằng Sáng chế, Kiểm tra và Ra Quyết định (được phê duyệt bởi Quy chế của Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Belarus số 119 ngày 2 tháng 2 năm 2011);
  • Nghị quyết của Ủy ban Nhà nước về Khoa học và Công nghệ của Cộng hòa Belarus ngày 5 tháng 6 năm 2018 số 16 “Về việc thiết lập các mẫu tài liệu cho bằng sáng chế”.

Kiểm tra đơn đăng ký sáng chế ở Belarus

Các cuộc kiểm tra chính thức về nội dung sẽ được tiến hành đối với các đơn xin cấp bằng sáng chế ở Belarus. Yêu cầu tiến hành thẩm định nội dung phải được nộp trong vòng ba năm kể từ khi nộp đơn. Việc khôi phục thời hạn này không được quy định.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Belarus

Thời hạn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở Belarus yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được gia hạn trong vòng hai tháng kể từ thời hạn đã bỏ lỡ. Trong trường hợp quá trình truy tố diễn ra suôn sẻ, phải mất khoảng 3 năm để có được bằng sáng chế ở Belarus.

Thời gian gia hạn mới

Việc tiết lộ thông tin về sáng chế sẽ không bác bỏ tính mới của sáng chế nếu sáng chế đó được thực hiện bởi nhà phát minh, hoặc người nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ở Belarus hoặc một bên thứ ba đã có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ họ, và trong trường hợp việc tiết lộ đó xảy ra trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn cho Belarus Đặc quyền về việc chế tạo.

Thời hạn hiệu lực và phí duy trì bằng sáng chế độc quyền chính thức

Phí cấp bằng độc quyền chính thức phải được nộp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nhận được quyết định cấp bằng độc quyền. Các niên kim sau trợ cấp đầu tiên bắt đầu từ năm thứ 3 cho đến năm ban hành quyết định trợ cấp cũng phải được thanh toán trong thời hạn này. Tất cả các niên kim tiếp theo được thanh toán trước khi bắt đầu năm tiếp theo có hiệu lực. Có thể thanh toán chậm niên kim trong thời gian gia hạn sáu tháng với khoản phụ phí 50%. Thời hạn hiệu lực tối đa là 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ở Belarus.

Mô hình tiện ích

Ở Belarus, có thể bảo hộ một sáng chế dưới dạng mô hình hữu ích. Thời hạn hiệu lực của một mô hình tiện ích ở Belarus là 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ở Belarus và có thể được gia hạn thêm 5 năm. Thời gian trung bình kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế ở Belarus đến khi được cấp bằng sáng chế mẫu hữu ích ở Belarus là từ 1 đến 2 năm. Điều kiện của các mô hình tiện ích là phải mới, và có thể áp dụng công nghiệp.

Người nước ngoài cần thực hiện truy tố bằng sáng chế ở Belarus thông qua một đại lý, một luật sư đã đăng ký bằng sáng chế của Belarus.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *