Đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc

Đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc – Nếu nhà sáng chế muốn sử dụng độc quyền một ý tưởng cho mục đích thương mại thì phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu để đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc? Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quy trình đăng ký này.

Có thể bạn quan tâm

Nhà sáng chế nảy ra một ý tưởng tuyệt vời và độc đáo để xây dựng một doanh nghiệp tại Úc nhưng không biết làm thế nào? Tùy thuộc vào bản chất của ý tưởng, việc cần làm đầu tiên là đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc, hành động này sẽ giúp nhà sáng chế được bảo vệ hợp pháp đối với ý tưởng của mình.

Sau đây sẽ là một số thông tin về quy trình đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc.

Bằng sáng chế là gì?

Bằng sáng chế là công cụ pháp lý được sử dụng để bảo vệ việc thể hiện một ý tưởng. Việc cấp bằng sáng chế giúp cho chủ sở hữu có các quyền nhất định về việc sử dụng ý tưởng dó, hay chính là độc quyền sử dụng ý tưởng đó với mục đích thương mại. Chủ sở hữu có thể ngăn chặn tình trạng các bên khác sử dụng để buôn bán hoặc sử dụng sáng chế vì mục đích thương mại. Tóm lại, bằng sáng chế cung cấp cho chủ sở hữu quyền hợp pháp để xác định cách thức một sáng chế được đưa ra thị trường.

Tại Úc, các bằng sáng chế tiêu chuẩn bảo hộ trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn, bảo vệ ý tưởng một thời hạn lâu dài giúp chủ sở hữu thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Các bước quan trọng trong khi đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc

Bước 1: Xem xét tính thương mại của bằng sáng chế

Bước đầu tiên của nhà sáng chế là thực hiện một kế hoạch kinh doanh tổng thể để tìm ra những cách mà có thể kiếm tiền từ ý tưởng của mình. Việc thương mại hóa ý tưởng có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.

Ngoài ra, nhà sáng chế có thể xem xét cấp phép tài sản trí tuệ của mình cho người khác để đổi lấy tiền bản quyền cho việc sử dụng ý tưởng. Điều này sẽ là một cách hiệu quả giúp nhà sáng chế có thêm một khoản chi phí cao từ bản quyền.

Bước 2: Bảo mật thông tin các ý tưởng

Nhà sáng chế không nên trưng bày ý tưởng của mình trước công chúng trước khi nộp đơn. Bằng sáng chế chỉ có thể được cấp cho những thứ bí mật, không phải những thứ đã được công khai. Nếu tiết lộ ý tưởng một cách công khai, đơn đăng ký cấp bằng sáng chế tại Úc của bạn có thể không hợp lệ.

Bước 3: Nghiên cứu thị trường với các bằng sáng chế quốc tế đang được xử lý

Chọn ngày nộp đơn là phần quan trọng nhất của quá trình cấp bằng sáng chế vì đây là ngày mà tính mới của sáng chế được quyết định (tức là ngày nộp đơn càng sớm thì khả năng sáng chế càng mới) và cũng từ ngày này, bất kỳ hoạt động sử dụng mà không có sự cho phép của nhà sáng chế sẽ được coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bước 4: Tiếp thị nhanh chóng

Ngay sau khi nhà sáng chế đã thiết lập ngày nộp đơn quốc tế, cần thương mại hóa sáng chế của mình càng sớm càng tốt. Bởi vì sau khi kết thúc giai đoạn chờ cấp bằng sáng chế quốc tế trong 12 tháng đầu tiên, nhà sáng chế phải quyết định cách tiếp tục quá trình cấp bằng sáng chế.

Bước 5: Chọn quốc gia

Khi kết thúc giai đoạn chờ cấp bằng sáng chế thế giới, nhà sáng chế có thể chọn một số quốc gia cuối cùng được bảo hộ bằng sáng chế, ví dụ như Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Châu Âu và nhiều quốc gia khác. Tại mỗi quốc gia này, đơn đăng ký sáng chế sẽ được kiểm tra và được cấp bằng sáng chế cho cả những khía cạnh mới của sáng chế. Từ lúc này, ý tưởng của bạn cũng được bảo hộ chính thức trong thời hạn là 20 năm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.