Tra cứu sáng chế tại Lào

Tra cứu sáng chế tại Lào được tiến hành dựa trên cơ sở  dữ liệu của cơ quan sáng chế Lào và dữ liệu đơn sáng chế quốc tế có chỉ định bảo hộ tại Lào

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu sáng chế tại Lào để đánh giá các tiêu chí bảo hộ sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ Lào, cụ thể là ba yêu cầu:

+ Tính mới (tham khảo)

+ Trình độ sáng tạo (tham khảo)

+ Khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ tra cứu sáng chế

– Bộ ảnh chụp/hình vẽ của sáng chế (nếu có)

– Bản mô tả sáng chế

– Chỉ số phân loại sáng chế

– Tờ khai yêu cầu tra cứu sáng chế

Dịch vụ tra cứu sáng chế tại Lào

Chúng tôi có chức năng và sẵn lòng cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế tại Lào. Kết quả tra cứu sẽ được gửi tới người nộp đơn trong thời gian 1-2 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ. 

Sau khi nhận được kết quả tra cứu, các luật sư sáng chế của chúng tôi trên cơ sở kết luận của cơ quan sáng chế tại Lào sẽ đánh giá và tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế cho người nộp đơn

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *