Tra cứu sáng chế tại Hà Nội

Tra cứu sáng chế tại Hà Nội là công việc cần thiết nhưng không bắt buộc. Kết quả tra cứu sáng chế tại Hà Nội sẽ cho thấy khả năng được bảo hộ của sáng chế

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu sáng chế tại Hà Nội nói riêng và tra cứu sáng chế hay tình trạng sáng chế nói chung sẽ giúp cho người nộp đơn kiểm tra trước được thông tin của sáng chế. Các vấn đề và tình trạng kỹ thuật xung quanh sáng chế. Từ đó, sẽ đánh giá được các tiêu chí bảo hộ của sáng chế.

Tiêu chí bảo hộ của sáng chế

+ Tính mới

+ Trình độ sáng tạo

+ Khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ tra cứu sáng chế

– Bộ ảnh chụp/hình vẽ của sáng chế (nếu có)

– Bản mô tả sáng chế

– Chỉ số phân loại sáng chế

– Tờ khai yêu cầu tra cứu sáng chế

Dịch vụ tra cứu sáng chế tại Hà Nội

Chúng tôi có chức năng và sẵn lòng cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế tại Hà Nội. Kết quả tra cứu sẽ được gửi tới người nộp đơn trong thời gian 1-2 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ. 

Sau khi nhận được kết quả tra cứu, các luật sư sáng chế của chúng tôi trên cơ sở kết luận của Cục sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá và tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế cho người nộp đơn

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *